magie svíček

  Magie svíček je v poslední době velmi oblíbená, zřejmě proto, že je velmi jednoduchá a oheň je živel, který fascinuje téměř každého. Svíčky jsou odpradávna nepostradatelnou součástí magie a ve většině případů se využívají i při většině magických obřadů. Svým teplem a světlem navozují stavy klidu, míru, harmonie, lásky a ochrany. Zastupují všechny živly. Svíčka sama nezapálená představuje živel Země, při hoření představuje živel Ohně, jakmile začne vosk tát, zastupuje živel Vody a vycházející dým představuje živel Vzduchu. Jednotlivé barvy jsou spojeny s určitými druhy magických sil. Svíčky přijímají osobní sílu a zatímco hoří, uvolňují svou energii. Základem úspěchu je správná volba barvy. Pokud má mít kouzlo například uklidňující efekt a vy by jste si vybrali doporučenou barvu svíce, která vás však neuklidňuje, pak toto kouzlo pravděpodobně plně nesplní požadovaný účel. Při každém kouzlení je zapotřebí koncentrovat vůli a duchovní sílu na své přání, jinak nemá šanci, aby se splnilo.

 

Použití svíček podle barev

BÍLÁ

- Používají se především při očistných a ochranných kouzlech a rituálech, bílá barva představuje vše čisté a posvátné. Docela dobře slouží pokud konkrétní barvu právě nemáme. Neutrální barva svíce je vhodná pro všechny účely, proto bílé svíčky lze s úspěchem použít i pro všechna ostatní kouzla. Měli bychom ji mít doma neustále, i kdyby to byla jen obyčejná čajová svíčka. Odstraňuje také slabost, nedostatek energie a životní síly a je také dobrá v situacích, kdy potřebujeme, aby se vyjevila pravda a používá se proto k zastavení pomluv. Vhodné použití: pro očistu prostoru, těla i duše.

 
ŽLUTÁ

- Pomáhají při relaxaci a navozují klid v duši. Umožňují věštby, soustředění se, inspirace. Žlutou svíčku také zapalujeme, chceme-li zlepšit svou představivost, podpořit vývoj intelektu, naše studijní schopnosti, sebedůvěru a výmluvnost. V rituálech magie fungují nejlépe v záležitostech spojených: s moudrostí, znalostmi, mentálními tématy, radostí, smíchem a pamětí. Žlutá je barvou čakry solar plexu, zastupuje živel Vzduch a je spojená se sluncem. V magickém kruhu zastupuje žlutá svíce východní bod. Odstraňuje: deprese, náladovost, sklíčenost, nechuť, povrchnost, závist, konkurenci, disharmonii, zažehnání zlého. Žluté svíčky palte během rituálů, které mají zvýšit vaši schopnost vizualizace. Než začnete něco studovat, naprogramujten žlutou svíčku, aby stimulovala vaše vědomí, potom ji zapalte a v průběhu studia nechte hořet.

 


ORANŽOVÁ

- Pomáhají přivolat ztracené předměty, případně různé nedefinované vlivy, proto oranžovou svíci zapalujeme chceme-li najít ztracené předměty, nebo také energii, zvyšuje optimismus a dobrou náladu, atraktivitu, sebevědomí. Oranžová barva je barvou sakrální čakry, je v ní energie, která v sobě nese energie plné optimismu, elánu, dobré nálady, odvahy, přitažlivosti a magnetismu. Magicky působí oranžová svíce v rituálech štěstí a úspěchu. Přináší dobře naladěné lidi a dobré věci do života. Odstraňuje: žárlivost, lehkomyslnost, strach a zbabělost. Posiluje sebeovládání...

 


RŮŽOVÁ

-  Růžová je barvou štěstí a obvykle se svíčky růžové uživají pro milostné záležitosti. Podporují a upevňují přátelství, manželství, lásku, posilují vztahy, harmonii i pochopení. Jejích účinek násobíme růžovými kameny /růženín/, které přiložíme k zapálené svíci (nepostradatelné v jakékoliv magii pro lásku). Růžové svíčky zapalujeme v průběhu rituálů zaměřených na sebepřijetí a zvýšení lásky sami k sobě. Obecně hojí a napravuje vztahy.


 

ČERVENÁ

- Zapalte si jí při každém rituálu, který souvisí s láskou, vášní, sexuální touhou, nebo chcete-li zvýšit své charisma, sexuální přitažlivost, fyzickou sílu, odvahu, či doplňit energii. Používá se také magicky v rituálech obrany a ochrany, či pro zaklínání týkající se sexu. Odstraňuje negativa: jako je vztek, nenávist, pomsta, násilí.  Červená je barvou kořenové čakry, jako barva je spojována se životem a smrtí, v magii zastupuje živel Ohně. Červená svíčka často představuje v magickém kruhu jižní bod.

 


FIALOVÁ

- Fialová je barvou duchovna, mystiky, magie, proměny, meditace, uzdravení. Fialová svíce zesiluje kouzlo, které vykonáváte. Dodává účinky uzdravujícímu nebo ochrannému kouzlu. Zapálíte-li fialovou svíci, pomůže vám v přístupu k magii. Magicky působí v rituálech spojených se sílou, uzdravením nepříjemných nemocí, duchovna, meditací, intuicí, mystikou, magií, proměnou, citlivostí a mocí. Je barvou korunní čakry. Fialovou svíčku používáme, abychom probudili duchovní síly, či zvýšili své magické schopnosti. Fialová svíčka zesiluje kouzlo, které vykonáváme. Svíčky této barvy uvolňují napětí a dodávají sílu a energii, jsou vhodné k psychické stabilitě a oboustranné toleranci.  Společně s modrými svíčkami se používají ke zvýšení účinnosti léčebných kouzel.

 


MODRÁ

 

- Velmi dobře se hodí do prostorů, kde spíme, popřípadě odpočíváme, chrání nás totiž před nežádoucími vlivy, vhodná pro uklidnění situace a agresivity, zastavení pomluv, obnovení dobré pověsti. Dají se použít také na přivolání pevného zdraví. Používá se magicky v rituálech zdraví, léčení, ochrany, při meditaci, ke zklidnění - na utišení hádek a nedorozumění, k uvolnění, klidu a míru, pro inspiraci, vytrvalost. Modrá je barvou krční čakry. Přísluší živlu Vody. V magickém kruhu zastupuje západní bod. Modré svíčky zapalujeme zejména pro pevné zdraví, klidný spánek nebo k probuzení duchovního vědomí /vyvolávají u někoho věštecké sny/. Odstraňuje: starosti, smutek, žal, nudu, prázdnotu...

 


ZELENÁ

- Využívá se k rituálům spojených s prosperitou a hojností, zelenou svíčku zapalujeme pro získání finančního úspěchu a udržení peněz, pomáhá při hledání zaměstnání, či pokud chceme dostat přidáno, ale i pokud jde o štěstí a úspěch obecně. Dává naději, hodí se k rituálům plodnosti, léčení a uzdravení........ a také do všech situací, kdy potřebujeme získat celkovou harmonii a rovnováhu sil. Zelená je totiž barvou stability a stálosti, je živlem Země a vládne jí planeta Venuše. Přísluší srdeční čakře. V magickém kruhu zastupuje zelená svíce severní bod.  Odstraňuje: nedůvěru, zbabělost, závist, nemoc.

 


HNĚDÁ

 

- Pomáhají při rituálech zejména spojených se zvířaty (k léčení zvířat), k nalezení ztraceného, k obnovení potence, vášně a vůle, úspěchu v jakémkoliv podnikání. Představuje rovnováhu, koncentraci, rozhodnost, umocňuje rovnováhu, stabilitu a bezpečí. Magicky působí hnědá svíce nejlépe při uzemňování, budování na pevných základech, upevňování zálib. Přitahuje peníze a finanční úspěch, pomáhá při studiu a soustředění se. Odstřaňuje nedostatek vůle.

 

 

ČERNÁ/ŠEDÁ

- Vhodná k ochraně a naopak. Rituály s černou a šedou svící jsou určeny k pohlcení a odpuzení negativního vlivu a všeho zlého /násilý, strach, temnota/. Jsou to nejlepší pomocníci, pokud se chcete něčeho zbavit, na riuální očistu vleklých a vážných problémů, ať už jsou to noční můry, negativní energie nebo nadbytečná kila. Neutralizují a připravují vám čistý stůl, bod, od kterého se můžete odrazit a začít znovu. Můžete ji zapálenou použít i jako podpůrný prostředek při potlačování zlozvyků, návyků, vyléčení nemocí apod. Černá svíčka se zapaluje pro pozitivní cíle - jako je vyhnání zla, ochranu proti zlému duchu, štít proti zlu, zrušení černé magie, očišťuje negativní energie kolem nás. V magii se černou barvou většinou vyjadřuje vnější svět a spodní energie.

 


 

POSTUP:


 

 Kouzla se svíčkami nejsou obtížná. Většinou jde jen o to, že si v hlavě vizualizujete a jasně definujete své přání, a následně zapálíte svíčky adekvátní barvy. Už pouhé pozorování plamene svíčky zvolené v té správné barvě a vyslovování přání, je rituál. Takovýto jednoduchý rituál, za absolutního soustředění a přesně mířené koncentrace, můžeme opakovat každý den, dokud svíce postupně nedohoří. Před obřadem je nutné svíčku očistit. I tady můžeme využít mořské soli, do které svíčku ponoříme a zaměříme svou meditaci na očistu. Pokud k obřadu přizveme nějaká božstva či jiné Síly, je vhodné je v tomto okamžiku poprosit o požehnání.

 

Pak použijeme olej, například vonný, kterým svíčku potřeme. Při potírání je možné vyřknout zaklínadlo, např: „Očišťuju tuto svíci, aby její plamen hořel jasně a mocně a splnil své poslání.“ Po této formuli můžete vyřknout svou prosbu, či přání: Ať tento plamen zažehne lásku (touhu) v srdci té/toho, koho očekávám. Také můžete vyrýt prosbu nebo jméno milovaného či milované přímo na svíčku. Písmena se v žádném případě nesmějí překřížit.

 

Nakonec svíci zapalte, dívejte se do plamene, představujte si milovanou bytost, můžete plamen svíce obejmout dlaněmi a „nabít“ svíci svou energií. Po obřadu svíci sfoukněte, v takovém případě můžete obřad opakovat v příštích dnech se stejnou svící, nebo nechte dohořet. Nikdy neduste plamen prsty.

 

Magie s použitím svíček někdy svádí ke spalování předmětů, například vlasů milovaného. Vyvarujte se toho, oheň je silný, ale nevypočitatelný živel a snadno byste místo tvoření mohli ničit.

 

Pošlete své přání

Pokud se necítíte rovnou na velké čarování, existuje i metoda jednodušší – napište své přání v několika slovech nebo celými větami na lístek papíru. Pak ho přeložte a spalte v plamenu svíčky příslušné barvy dle výše uvedené tabulky vlastností.

 

 

Při pálení svíček platí tři základní pravidla:

 

 A) pro rušení nebo odstraňování něčeho se pálí svíčky za UBÝVAJÍCÍHO MĚSÍCE (po úplňku do novoluní). Toto období, kdy měsíc symbolicky umírá, využíváme k rituálům s cílem odvyknout si od zlozvyků, překonat nemoci a těžkosti, odvrátit kletby, infekce, odstranit deprese.

 

 B) pro získání něčeho nebo růst se pálí svíčky při DORŮSTAJÍCÍM MĚSÍCI (po novoluní do úplňku).

 

C) ÚPLNĚK -má-li člověk opravdu velká přání nejvhodnější doba na rituál je úplněk, kdy má měsíc  sílu.

Zdroj: https://mybloginfo.nepise.cz/22002-magie-svicek.html

 

Chcete-li něco ZÍSKAT, aby jste si něco přivolali potírejte svíčku směrem od knotu dolů, až na konec. Pokud chcete něco ODSTRANIT, potírejte svíčku směrem od jejího konce ke knotu. Během rituálu zapalujeme většinou lichý počet svíček (1,3,7,9). Naolejovanou svíčku potom vyválejte v bylinkách a postavte ji do svícnu. Podržte ruce na obou stranách svíčky a v duchu vlévejte myšlenky na svůj cíl do svíčky. Až budete hotovi, rozsviťte svíčku a řekněte:

 

"Svíčko moci, svíčko síly, nechť se této noci vyplní má přání. Sílo, vytékej z plamene této svíčky. Dej mi, po čem moje srdce touží. Má slova jsou mocná a zvítězí. Tak jsem pravil/a. Toto kouzlo jest dokonáno."

 

Takto jednoduše lze čarovat pro dosažení téměř všech cílů. Nejlepší je pak svíčku nebo svíčky ponechat na bezpečném místě, aby dohořely - tím se násobí účinek kouzla. Trojbarevná svíce v barvách červené, bílé a modré se může použít při všech rituálech, kdy nám jde především o vytvoření harmonie a silné pozitivní energie, týkající se mezilidských vztahů, převážně těch rodinných. Dvoubarevná svíce v bílé a černé vyrovnává všechny protiklady. Kombinace zelené s modrou přináší energii pro zdraví a posílení organismu. Sedmibarevná svíce v barvách duhy je ideální pro všechna tvořivá a optimistická kouzla.

 

SVÍČKY PRO JEDNOTLIVÉ DNY:

 

  • pondělí = bílá

  • úterý = červená

  • středa = fialová

  • čtvrtek = modrá

  • pátek = zelená

  • sobota = černá

  • neděle = žlutá

 

 

ČIŠTĚNÍ PROSTORŮ

Na očistu jedné místnosti stačí obvykle 3 čajové svíčky měsíčně. Nejdůležitější místností, kam by se svíčky měly umisťovat je ložnice a pak samozřejmě místnost (prostor), kde pracujeme. Na pracovišti lze tyto svíčky velmi úspěšně maskovat aromalampou. Zejména je to důležité v prostorách, kde se vyskytují negativní lidé, kteří okolo sebe šíří negace a negativní emoce. Pokud v takové místnosti hoří očistná svíčka, tak se negace zlikvidují, a tím ochráníme svou auru a sebe. Zejména je to důležité pro kojence a malé děti.

Zdroj: https://mybloginfo.nepise.cz/22002-magie-svicek.html 

 

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný problém ??? 

ZDE mě můžete kontaktovat!

 

 

Ochranná Magie . . .

Síla Myšlenky . . .