» Strašidelné jevy

Můžeme hovořit o dvou druzích strašidelných jevů. Jedny jsou způsobeny duší bez těla a zneklidňují jistou osobu a druhé jsou vázány k nějakému místu a cítí je senzitivní osoba, která se na tomto místě zdržuje. Senzitivní jsou děti, Keltové a barevné rasy. Zatímco nordičtí obyvatelé jsou vůči tomuto poměrně imunní.


U druhého druhu strašidelných jevů, jejichž centrem je nějaké místo, nikoliv osoba.

 

Mezi strašidelná místa patří bezesporu strašidelné domy a pro jevy ve strašidelných domech jsou různé výklady. Strašidelné jevy bývaly také často dávány do souvislosti se sebevraždami, který byly často ve strašidelných domech skutečně spáchány. Okultisté jsou přesvědčeni, že ve strašidelném domě je vždy nakonec „spatřen“ duch lidské bytosti, která tam svůj život ukončila