Bermudský Trojůhelník

  Bermudský trojúhelník » místo mezi Miami na Floridě, Portorikem a ostrovem Bermudy kde beze stopy mizí tucty lodí a letadel, a proto pokládán za největší záhadu všech dob, stejně jako UFO. Neví se , proč tyto objekty mizí. Příčinou bude zřejmě síla nebo jev, který věda dosud nezná. O Bermudském trojúhelníku se zvlášť velmi zajímá Charles Berlitze. Ve svých knihách (The Bermuda Triangle - Bermudský trojúhelník, Without a Trace - Beze stopy) autor píše : ,,Malé i velké lodě mizí beze stopy. Nezůstanou po nich ani vraky. Jako by nějaká neviditelná síla přitáhla loď a posádku do jiné dimenze. Nikde jinde na světě nedohází k tak obrovským zmizením v jednom místě. Typické je, že k nim dochází náhle za neobvyklých okolností, které hraničí s absurditou.''

Zmizení lodí a letadel v bodech :

 

1854 - Zmizení lodi Bella - cesta z Rio de Janeira

1866 - Loď Lotta

1868 - Obchodní loď Viego

1880 - Britská školní loď Atlanta (290 kadetů i s posádkou)

1884 - Loď Miramon

1902 - Loď Freya

1918 - Záoceánský parník Cyclops přepravující uhlí

1925 - Japonská nákladní loď Raifuku Maru

A mnoho dalších případů . . .

 

Z oblasti Bermudského trojúhelníku jsou často hlášena pozorování neidentifikovaných létajících objektů, což mnohým badatelům vnuklo myšlenku, že právě UFO by mohlo být odpovědné za mizení lidí, lodí a letadel. Obzvláště opuštěné lodi provokují fantazii zastánců této teorie, kteří tvrdí, že posádky byly uneseny mimozemšťany, pravděpodobně za účelem výzkumu. Zmizení lodí či letadel se interpretuje tak, že byly buď uneseny, aby cizí bytosti zkoumaly stupeň našeho technického vývoje, anebo že byly zničeny při střetu s UFO.

Tato hypotéza se větví na dva směry, z nichž jeden praví, že mimozemšťané přilétají z vesmíru, druhý zahrnuje domněnku, že si pod mořskou hladinou zřídili kolonie a odtamtud vysílají průzkumné výpravy. V tomto bodě se tato hypotéza částečně kryje s hypotézou následující. Teorie vinící z mizení lodí a letadel mimozemšťany vychází ze skutečnosti, že v oblasti Bermudského trojúhelníku byly neidentifikovatelné předměty viděny jak na nebi, tak pod vodou. Mnozí svědci také uvádí, že viděli UFO vlétnout do moře či z něj vylétnout.
 

Takže raději je lepší se Bermudskému trojúhelníku vyhnout. Záhada Bermudský trojúhelník totiž není zatím vysvětlena.