OSUD nebo NÁHODA ?

  
 

 Věřte, že náhody neexistují. Vše je řízeno osudem a výsledky naší minulosti, tedy našich činů (příčina a následek), tedy naší karmou. Také se osudem stává to, na co člověk myslí a co cítí. Pokud přemýšlíme nad problémy, bude se jich v našem životě objevovat čím dál tím více. Pokud přemýšlíme nad řešeními, najdeme je. Každá myšlenka, každý pocit, každé slovo a každý čin jsou příčiny, za nimiž následují důsledky. Není možné něco udělat a poté utéci před důsledky. Kdo dnes zaseje myšlenku, zítra sklidí čin, pozítří zvyk, posléze charakter a nakonec i svůj OSUD.

 

Náš osud není na pevno dán, s definitivní platností, je výsledkem naší minulosti, na pevno je daný ze 70%. (vliv minulých životů, karma) a těch zbývajících 30% si vytváříme my sami » svým přístupem, myšlením, postoji, svobodu volby, kteou má každý člověk od osudu k dispozici » a tím i převzetí plné odpovědnosti za svůj život. Náš osud ovlivňuje do velké míry taky naše karma.  Svobodná vůle je světlem a přáním naší Duše.

 

Když se stane tragédie, může to změnit váš osud. Když se stane zázrak, může to změnit váš osud. Pokud přijdete o milujícího člověka, změní to váš osud. Pokud vás propustí z práce, může to změnit váš osud.