- Okultismus

 

Co je to okultismus?

 

Okultismus představuje duchovní nauku („vědu“) spojenou se zvláštními schopnostmi, ve které lidé hledají poznání. Slovo „okultismus“ pochází z latinského „occultus = okultní » znamená » tajemný, skrytý, utajený... proto jde o tajnou, skrytou nauku, která se zabývá nadsmyslovými jevy, jež ne vždy lze vědecky vysvětlit. Z toho důvodu bývá Okultismus někdy označován za „tajemnou.vědu“ právě protože se zabývá tajemnými, nadpřirozenými věcmi. Tyto věci skryté mohou mít původ ve Stvoření, které pochází od Boha, nikoli od ďábla. Proto si myslím, že zabývamagie/okultismus/t se těmito věcmi není nic nebezpečného, čeho by se měl člověk vyvarovat. Okultní síla může být využívána pozitivně, někdy jí však může používat i negativně (mágové - černá magie).

 

 

Každá okultistická nauka vychází z přesvědčení, že ve světě kromě rozumu a racionality (racionálně poznaných sil) existují ještě jiné neznámé síly, se kterými může člověk nějakým způsobem zacházet a je ovládat pomocí magie nebo tajné praktiky, a tak dosáhnout nadvlády nad lidmi nebo věcmi. Takovými praktikami za účelem tajného poznání nebo moci se lidé otevírají působení zlých duchů, i když si to neuvědomují a často mají pocit, že nedělají nic špatného. Všechny křesťanské církve považují jakékoli formy okultismu za hříšné a škodící člověku na jeho životní cestě. Písmo svaté Starého i Nového zákona v tomto mluví zcela jasně. Tyto síly mohou být vnímány a chápány jen málo lidmi (medium). Pojem značí také tajnou vědu nebo formu magie. Při okultních praktikách se využívá schopnosti mimosmyslového vnímání některých jedinců.
 


 

Okultní praktiky byly známy ve všech dobách a u všech národů. Dnes jsme svědky jakési okultní vlny, která je charakterizována fascinací magií, satanismem, čarodějnictvím a esoterikou. Dokonce se magii a čarodějnictví přikládá jakýsi stupeň úctyhodnosti a vědeckosti. Většina mladých přichází do styku s tímto světem spíše ze zvědavosti, dlouhé chvíle nebo senzacechtivosti, jindy z touhy mít moc nad někým nebo nad něčím; skrze esoterickou a satanskou hudbu nebo drogy. Někdy je zájem o okultní praktiky vyprovokován vlastní nejistotou, strachem a hledáním vlastní identity, hledáním odpovědí na otázky po smyslu života. Okultní praktiky nabízejí odpovědi na otázky ohledně naší budoucnosti nebo nabízejí mimopřirozené (paranormální) schopnosti, a tím upoutávají pozornost mladých lidí.

 

Teoretickým základem pro okultismus je esoterismus (z řeckého „esoteros“ – uzavřený, vnitřní, vyhrazený několika jedincům). Esoterické učení je určeno zasvěcencům a uzavřeným skupinám. Zavazuje k uchování tajemství. Okultní praktiky se vykládají na základě zákonů esoterismu; okultismus je pak chápán jako praktické dotažení esoterismu.

 

 

K okultismu patří:  Astrologie/horoskopy/, Numerologie, Karmalogie, Kabala, různé formy věštění, Bílá magie, Černá magie /kouzlení, očarování, zaříkávání, woodoo/, Satanismus /hnutí zaměřené proti křesťanství/, trancendentální meditace, meditace, psychotronika, reiki, hypnóza, telepatie, telekineze, jasnovidectví, proutkaření, vyvolávání důchů...atd.  Jistě znáte kyvadélko, techniky reiky, jógu, akupunkturu atd. I tyto zdánlivě neškodné praktiky fungují na základě okultního působení...