Metoda REGRESE

 

- je to metoda, řízeného vzpomínání za vedení terapeuta, při tom si klient vybavuje určité vzpomínky z minulosti, které nejsou ještě zpracovány na některé jeho úrovni těl- většinou je to spojitost s emoční rovinou bytí, špatnými zážitky, jež způsobily určité blokády v některých oblastech života klienta. Metoda je postavena na tom, že klient si vybavuje určité vzpomínky z minulosti a jejich vědomým zpracováním je schopen se vyrovnávat s negativními zkušenostmi, jimiž prochází při samotném vzpomínání. Při terapii budeme  pracovat s podvědomím a nadvědomím. Je vhodná pro všechny, kteří chtějí vidět a pracovat s minulými životy a zpracovávat a odstraňovat  problémy v současném životě. Zasáhneme do fyzických, psychických, duchovních oblastí a problémů - do vztahů, situací a karmy a následně pochopíme, proč se nám v životě dějí věci, pro nás nepochopitelné.
 

Při terapii by měl pochopit a odstranit nahromaděné napětí, emoce a pocity, které vytvářely v tomto bytí potíže v určité oblasti tohoto života klienta. Je potřeba si uvědomit, že potíže se mohou objevit až za velmi dlouhý čas po vytvoření příčiny, tedy za mnoho bytí/ životů od doby, kdy se stal negativní zážitek klienta. Tato terapie, podle jejích zastánců, pomůže nahlížet do existence jednotlivých bytí klienta, umožní vidět širší souvislost s problémem a dovolí vytvoření nového pohledu na celý problém, jež klient řeší.


 

KRITIKA metody - kritiku vyvolalo ji už v USA na počátku jejího používání, mnoho psychologů a psychiatrů, protože jde při ní ovlivňovat klienta, a může být klientovi vnuknuta "vzpomínka" ze strany terapeuta, navíc klient si pamatuje negativní zážitky mnohdy do detailů, což při některých vzpomínkách a v návaznosti problémech není moc žádoucí, neboť to může vést i k vytvoření nových blokád ve vztahu klienta sám k sobě, zvláště v případech, kdy se jednalo o blokády spojené s násilnou smrtí,ať klienta nebo jeho milované osoby v minulosti.není doporučováno klientům se sklonem k hysterii.