Metoda LSVJ

 

 Je metoda léčení skrze vyšší já. Jde o léčení, harmonizaci člověka skrze jeho vlastní vyšší já, kdy terapeut pracuje s vyšším já klienta, čímž řeší problém klienta. Terapeut vyhledává příčinu problému klienta ve spolupráci s vyšším já klienta, kdy je na něj napojen, a stejně tak pomocí kyvadla vyhledává v tabulkách programy, které způsobují problémy a potíže klienta. Řeší se postupně jednotlivé potíže, negativní prožitky, programy, bloky, překážky, jež vytvářejí potíže v životě klienta. Nejde to na jedno sezení, protože vše jde postupně. Klient dochází delší čas na sezení, dokud sám chce řešit své problémy. Tato metoda napomáhá pochopit věci, proč se dějí. Po vyhledání negativních programů a energií dochází k jejich vyčištění, a pokud je třeba, i k jejich odstranění. Při LSVJ se objevují i různé negativní a škodlivé energie z minulých životů, např. přísahy a sliby, prokletí, zablokované čakry, smlouvy, genetická a karmická přesvědčení, programy sebetrestání, traumatické zážitky a mnoho dalších.
 

Metodou LSVJ je možné odstranit negativní energie, odvést přivtělené duše, zharmonizovat čakry, srovnat jemnohmotná těla, odstranit všechny karmické bloky a zátěže (blokující přísahy, postoje, sliby a tvrzení), až do minulých životů po celé časové linii. Lze vytestovat příčiny nynějších nemocí a jakým způsobem pracovat na jejich odstranění, mentální návyky a kdy a kde tyto programy vznikly.  Stejně tak lze zjistit, čím jsme byli v minulém životě, kdy jsme žili, s kým si vyrovnáváme karmu. Touto metodou lze také čistit zvířata, místnosti, domy, geopatogenní zóny, negativní energie a mnoho dalších problémů, které lidem komplikují život. Bloky, které máme, se totiž prolínají do různých dimenzí a životů. Zadržování negativní energie z minulých životů může být hlavním důvodem nemoci nebo disharmonie v tomto životě a v životech příštích. Některé programy se mohou aktivovat např. ve chvíli, kdy dosáhneme určitého věku - nebo když jsou vyvolány nějakou událostí či okolností v životě.
 


KRITIKA metody - je pomalejší, ale bývá účinná. Klient si sám určuje, kolik chce odstranit svých problémů. Doba léčení trvá kolem 2 a více měsíců, dle klientů s nimiž jsem se setkala a slyšela od nich jejich názor.