- Regresní terapie

 

Regresní terapie – zpět do minulosti

 

Regrese je návrat zpět ke starým zasutým vzpomínkám, uvědomování si starých pocitů a vyrovnávání se s nimi. Proces je řízený a probíhá za pomoci terapeuta. Obvykle řeší velkou škálu problémů, od bolestivých částí těla (hlava, záda, končetiny, břicho) přes strachy (z výšek, hloubek, z hadů nebo pavouků, z projevu na veřejnosti) až k dalším problémům (komplikované vztahy, závislosti, svědění, nutkavé projevy).

 

Základní předpoklad vychází z toho, že psychické a psychosomatické potíže lidí vychází z traumat v minulosti. Metoda pracuje pomocí vybavování si zážitků a nepříjemných pocitů pomocí podobnosti, spojení představ. Návrat je pociťován jako bolest, která je však bez původního zdroje. Při opakovaných návratech bolest ustupuje, vědomí se rozšiřuje, člověk si vzpomíná na více detailů a pomalu se od minulého zážitku oprošťuje.

 

Hlubinná terapie není totéž co regrese v hypnóze...
 

Není na místě si plést hlubinnou terapii s hypnózou. U hlubinné regrese je člověk stále » při smyslech «, vnímá a pamatuje si, co se dělalo. U hypnózy je tomu naopak. Není potřeba, aby klienti regresní terapie byli »duchovně na výši«. 

Terapeut může pracovat velmi dobře i s těmi, kdo nevěří na minulé životy, reinkarnaci a jsou celkově materiálněji zaměření."