Kineziologie

 

Je samostatná, nezávislá metoda, založená na  která odhaluje a léčí konflikty z minulosti a je zaměřená na zharmonizování energií těla.
 

Příčinou mnoha problémů  je tzv. zablokování, jakýsi „program v našem podvědomí“. V praxi jde o to, že mnoho našich problémů, ať už tělesný nebo psychický, mají svůj povod v našem nevědomí, kde jsou ukládány všechny naše negativní vzpomínky z minulosti, často z dětství, či období dospívání, ale i dospělosti, které se mohou projevovat negativně na psychické i fyzické úrovni a mohou vyvolat a vést až k vážnému onemocnění nebo psychickým poruchám. Tyto negativní vzpomínky označujeme jako blokované duševní konflikty. Ty pak mají vliv na to, že se nám v životě, v nějakém směru nedaří a nevíme proč. Častou příčinou problémů jsou také negativní myšlenky. Říkám-li „na tohle nemám“ nebo „nikdy mě ta záda nepřestanou bolet“ případně „nikdy nepotkám toho pravého“ apod., tak podvědomí to bere jako fakt a už jsem v tom, jako v začarovaném kruhu.
 

Kineziologie nepracuje s problémem, ale s negativními emocemi, které způsobily jejich vznik. To znamená, že každý člověk, jenž je nositelem vlastních problémů, je i zdrojem jejich řešení, pokud je ochoten spolupracovat a má opravdovou touhu se problému zbavit.
 

Pomocí kineziologie můžeme velmi lehce určit příčinu stresu a jeho emocionální dosah, odstranit strach nebo bolest ze vzpomínky na danou situaci, navodit normální, účinný neurologický tok. nefunkční postoje, zablokované emoce a fyzické bloky .

 

KDE VŠUDE KINEZIOLOGIE POMÁHÁ
 

 Velice dobrých výsledků dosahuje kineziologie při hyperaktivitě, při nápravě poruch učení, soustředění (upoutání pozornosti, posílení vůle a paměti), migrénách, bolestech hlavy, nespavosti (špatné spaní, usínání, nočních děsech), únavě, depresích, emočním napětí a nevyrovnanosti (strach, tréma - zkoušky, maturita), či traumatech z minulosti.

 

Co můžeme pomocí kineziologické terapie řešit?

To, co s klienty nejvíce řešíme se dá v zásadě shrnout do těchto oblastí: Zdraví, vztahů, práce a kariéra, psychické problémy, peníze, rodina a děti. Častá témata jsou stres nebo snížená sebedůvěra spojené s některou z těchto oblastí života.

 

Pomáhá:

 

 • U psychických problémů (Úzkosti, strachy, deprese, psychická nevyrovnanost, labilita, emoční napětí)
   

 • Peníze a finance (Stav našich financí může být často velmi ovlivněn našimi postoji k úspěchu, bohatství, osobní moci. Peníze jsou cestou k zajištění si toho, co potřebujeme pro náš život a růst, jsou odrazem naší energie. Pomáhá při potížích s uplatněním v životě /problémy s financemi - dluhy, nerovnováha financí, s podnikáním - krachy, kariérou.../)
   

 • Děti a rodina (Problémy dětí jsou úzce spojeny s celým prostředím rodiny a s rodiči /problémy ve škole, se spolužáky, hyperaktivita, porucha učení, nesoustředěnost, nočním pomočováním se/. Pomáhá členům rodiny ke vzájemnému pochopení, komunikaci a toleranci, při úmrtí v rodině)
   

 • Zdraví a nemoci (Stále více se i v oficiálním lékařství objevuje přístup, že řada nemocí má psychické souvislosti a lze je na této úrovni řešit. Pomáhá např. zlepšit průběh léčby při zdravotních problémech, jako jsou časté bolesti hlavy, migrény, při korekci váhy - směrem dolů, ale i nahoru)
   

 • Partnerské vztahy (Rozchody, rozvody,  problémy s otěhotněním)
   

 • Osobní bloky a Fóbie (Stres na vlastní postavu - obezita, nadváha, poruchy příjmu potravy, nesnášenlivost některých potravin, nízká sebedůvěra nebo sebeúcta, sklony k závislostem, při problémech s pochopením své sexuality, pomáhá vyrovnat se se sexuální orientací.)
   

 • Práce, zaměstnání, podnikání (Stagnace v kariéře, problémy s kolegy, problémy ve vedení lidí, schopnost prezentovat, sebedůvěra, komunikace, smysl naší práce, problémy se zaměstnanci a spolupráci. Pomáhá snížit pracovní napětí, vyčerpanost)

 

Odstraňuje:
 

 • stres v současnosti (strach - ze zkoušky, z návštěvy lékaře, z nemoci, ze zvířat, hmyzu, malého nebo velkého prostoru apod.)

 • fobie a závislosti

 • stresy způsobené nepříjemnými prožitky v dětství, dospívání a dospělosti

 

Vede:
 

 • k obnovení rovnováhy, uvolnění energie (odblokováním podvědomých postojů, vzorců a souvislostí)

 • u dětí k nápravě poruch učení, soustředění (upoutání pozornosti, posílení vůle a paměti),

 • k odblokování různých fóbií (strach ze tmy, z výšek, elkého nebo malého prostoru - klaustrofobie, ze zvířat - psů, pavouků, hmyzu, hadů, hlodavců, z nemoci - hypochondrie, nebo návštěvy lékaře …)