Karmický partner

 

Náhody neexistují, a proto ani žádné setkání nejsou náhodné. Konkrétní lidé jsou k nám přitahováni v daný čas a na daném místě, v čase, kdy se máme od druhého něco naučit. Pokud se setkáme s dušemi, se kterými jsme z minulosti nějak provázáni a spojeni, pak často můžeme pociťovat silné emoce, lásku, strach, radost, averzi nebo intenzivní sexuální přitažlivost. Důvodem vašeho nynějšího setkání je - napravení starých chyb, dluhů nebo křivd mezi vámi.

 

JAK POZNAT KARMICKÉHO PARTNERA ?
 

Při setkání s karmickým partnerem můžete okamžitě zažívat pocit, že jste s tím člověkem nějak osudově svázaní, že patříte k sobě. Zpočátku můžete pociťovat radost z opětovného shledání, která se začne u vás projevovat velkou náklonností k druhému člověku, nebo silnou sexuální touhou či láskou na první pohled, ale stejně tak můžete v sobě pocitovat bezdůvodný strach, nenávist nebo averzi. Silná sexuální přitažlivost nebo bolest na srdci jsou častými ukazateli předchozí silné nevyjasněné karmické vazby vašich vztahů v minulých životech. Tato silná sexuální přitažlivost bývá velmi intenzivní a může do našich životů vnést hodně napětí, nepokoje a citového zmatku. Obzvlášť pokud jsme již vázáni k jiným partnerům a máme děti. Velmi časté jsou milostné trojúhelníky, které se táhnou napříč věky. 

 

Karmický partner, je to náš pravý opak. Je naším zrcadlem, odráží naše vlastní chyby a nedostatky, ukazuje nám naše horší stránky, s nimiž bojujeme, zrcadlí naše nedostatky, otevírá naše traumata, které v sobě skrýváme, naše nezpracované emoce a strachy, které potlačujeme, bloky z našich minulých vztahů, které díky němu můžeme zpracovat. Názorným příkladem jsou naše strachy, emoce a postoje ve vztazích. Např. ten, kdo je věrný si přitáhne do života nevěrníka, …ten, kdo má snahu neustále vlastnit, dostane toho, kdo bude vlastnit, …ten, kdo má v sobě nezpracovanou emoci žárlivosti, dostane toho, kdo bude žárlit, …ten, kdo má nízké sebevědomí a cítí se být až ten druhý, dostane toho, kdo mu to sebevědomí bude znovu srážet. Jeden k druhému jsou přitahováni stejným nastavením. Jako v zrcadle spatřují ve svém partnerovi to, čím sami strádají: nedostatky, nedořešené situace, agresivitu atd.

 

U karmického partnera vás to může k sobě táhnout jako silný magnet, můžete hned od žačátku mezi sebou cítit obrovskou sexuální přitažlivost (která ale může být i jednostranná), touhu a neovladatelnou vášeň. Je to tak silné, že nedokážete racionálně uvažovat a utéct, dokud je ještě čas. Když se zamilujete, tak to bývá většinou velmi vášnivé a intenzivní.

 

Karmické vztahy ukazují na naši zranitelnost a nejistotu. Dokážou vyvolat naše nejhorší obavy, strachy, přináší na povrch všechny věci, kterých se fakt hodně bojíte. Může to být – strach z opuštění, strach ze závazku, strach z odmítnutí, strach ze ztráty, z emocionálního pohlcení. Intenzivní emoce jsou často spojovány s hlubokou bolestí a vzájemnou láskou. Karmická láska je ta nejtěžší, srdce uchvátí, rozum potlačí. Vaše city začnou být jako plamen, tak silné a intenzivní, že nad nimi začnete ztrácet kontrolu, stejně tak můžete začít prožívat tak silné emoce, až z nich nakonec dostanete strach. Dřív nebo později se v karmickém vztahu dostanete do situací, kdy přestanete být naprosto soudní, kdy přestanete poznávat sami sebe, připadáte si jako někdo, kdo nemá sám sebe pod kontrolou, jako byste to nebyli vůbec vy! Nepřemýšlíte, rovnou jednáte. Najednou nedokážete racionálně uvažovat. Začnete žárlit, být podezíraví, svého partnera/ku kontrolovat, mít majetnické sklony, protože se bojíte opuštění...
 

 Začnete se hádat kvůli nenaplněným očekáváním. Partner vás začne neskutečně rozčilovat, tak moc, že začnete mít potřebu partnera měnit, probíhá hodně neshod, hádek, vzájemných nedorozumění. Karmický vztah je vlastně taková válka v přetahováníJe to boj o moc, ve kterém však nikdo nevyhrává. Zvrhne se to v rozchody, které se mění znovu ve vztah. Mnozí z vás utíkají od partnera, a stále se k němu vrací zpět, protože vás k tomu druhému táhne nevysvětlitelné vnitřní pouto. Karmický vztah, když se do něj ponoříte, tak vás zcela pohltí. Takovýto vztah se velmi těžko opouští, nedá se z něj jen tak vycouvat, nebo se mu ubránit, a může nás přivést až k psychickému vyčerpání. Přináší nám bolest, zklamání, zradu, žal i utrpení. A tak běží láska, intenzita a slepost. Dojde-li k odpuštění, boj o moc končí. Odpuštění však neznamená, že se stanete pasivními, jde o zvýšení vaší osobní síly a asertivity. Karmický vztah nám dává vždy lekci, která by mohla změnit náš život k lepšímu.

 

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný problém ??? 

ZDE mě můžete kontaktovat!

 Více zde: https://www.osud-podle-kabaly.cz/karmicky-osudovy-vztah/varianty-karmickeho-vztahu/

Karmické páry zpracovávají problémy a bolesti minulých životů. Mají podobné problémy: ani jeden z nich neumí nést odpovědnost za svůj vlastní život. Je důležité pochopit, že to, co vyzařujeme a vysíláme, to si i do života přitahujeme. Když jeden z nich dokáže svou bolest vyléčit, když se jí zbaví, úkol je hotov a rozcházejí se. Už nemají nic společného. 

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný problém ??? 

ZDE mě můžete kontaktovat!

 Více zde: https://www.osud-podle-kabaly.cz/karmicky-osudovy-vztah/varianty-karmickeho-vztahu/

 

JAK POZNAT KARMICKÉHO PARTNERA ?