Zákon přitažlivosti

 

CESTA KE ŠTĚSTÍ . . .

Všichni pracujeme s jednou nekonečnou silou. A všechny nás provázejí naprosto totožné zákony. Přírodní zákony vesmíru jsou tak přesné. Ať už jste kdekoli – v Indii, Austrálii, na Novém Zélandu, New Yorku – všichni pracujeme s jednou silou. Jedním zákonem. A tím je přitažlivost!

Vše, co přichází do vašeho života, do něj přitahujete. A je to přitahováno na základě představ, které máte ve své vlastní mysli. Jsou to ty skutečnosti, které si představujete. Cokoli se vám hodní hlavou, to k sobě přitahujete . . .

„Každá vaše myšlenka je realita – síla.“ (Prentice Mulford – 1834-1891)

 

Spousta význačných lidí, jako William Shakespeare, Ludvig van Beethoven, jej vyjádřili hudbou. Umělec Leonardo da Vinci, "zákon přitažlivosti" vyobrazil ve svých malbách. Významní myslitelé včetně Sokrata, Platona, Pythagora, sira Isaaca Newtona, se o něj podělili ve svých spisech a učeních. Jejich jména se stala nesmrtelná a jako legendární osobnosti přežily staletí.

"Zákon přitažlivosti" funguje od počátku věků. Existoval odjakživa a bude existovat i nadále . . .

Je to jeden z přírodních zákonů, který určuje úplný řád vesmíru, každý okamžik Vašeho života. Nezáleží na tom, kdo jste, nebo kde jste. Jste to vy, kdo uvádí "zákon přitažlivosti" v život, a činíte tak svými myšlenkami . . .

 

Podobné věci se přitahují

Nejjednodušší způsob, jak se dívat na "zákon přitažlivosti", je pro mě ten, když sebe vnímám jako magnet a vím, že k sobě jiný magnet přitáhnu. (John Assaraf)

Zákon přitažlivosti v zásadě říká, že podobné věci se přitahují. Fakticky však hovoříme o úrovni myšlenek. (Bob Doyle)

Jestliže, to vidíte v mysli, budete to jednou i držet v rukou. (Bob Proctor)

 

Pokud jste schopni přemýšlet o tom, co chcete, a  uděláte z toho hlavní myšlenku, přivedete to i do svého života . . . 

Díky tomuto nejmocnějšímu zákonu se myšlenky stanou ve vašem životě realitou. Vaše myšlenky se uskuteční! Zopakujte si tato slova a nechte je prosáknout do vědomí. Vaše myšlenky se stávají realitou!

 

Většina lidí nechápe, že každá myšlenka má určitou frekvenci. A tak pokud na něco neustále dokola myslíte – pokud si představujete, že máte zbrusu nové auto, peníze, které potřebujete, že budujete firmu nebo že jste našli svůj vytoužený protějšek…, pokud si představujete, jaké to je, tak tuto frekvenci trvale vysíláte.

Myšlenky vysílají onen magnetický signál, který k vám přitahuje podobné věci . . .

 

Přitahujte dobro místo zla

Problém je v tom, že většina lidí přemýšlí o tom, "co nechtějí" a diví se, proč se jim tyto věci pořád dokola stávají.

Začíná to u vás tím, že budete jednoduše mluvit a přemýšlet o tom, po čem toužíte.

"Zákon přitažlivosti" se nestará o to, zda to, co vnímáte, je dobré nebo špatné, či zda to chcete nebo nechcete. Odpovídá jen na vaše myšlenky. Takže pokud se díváte na horu dluhů a je vám z ní mizerně – je to signál, který vysíláte do vesmíru. „Cítím se opravdu mizerně kvůli všem těm dluhům, které mám“. Takto si to pro sebe potvrzujete. Cítíte je ve všech sférách svého bytí. Proto jich budete mít ještě víc.

Zákon přitažlivosti je přírodním zákonem. Ten je neosobní a nerozlišuje dobré a špatné věci. Přijímá pouze vaše myšlenky a odráží k vám nazpět pouze takové myšlenky, které v životě máte. Nic nehodnotí ani nepřidává . . .

 

Zákon přitažlivosti vskutku poslouchá

Pokaždé, když se zaměřujete na věci, které nechcete – „nechci přijít pozdě, nechci přijít pozdě“ - zákon přitažlivosti neslyší, že to nechcete. Projevuje věci, na které myslíte, a tak se budou objevovat neustále znovu a znovu.

Zákon přitažlivosti nepočítá „nechci“ nebo „ne“ či jakákoli jiná záporná slůvka. Zákon přitažlivosti přijímá toto: „chci přijít pozdě.“

Zákon přitažlivosti funguje vždy, ať už tomu věříte a chápete, či nikoli.

Správně není ani formulace: „Chci peníze“. „Chci milujícího partnera“. „Chci zdraví“. Tím vysíláte, že pouze jenom něco chcete a jste v očekávání, neustále čekáte - budete čekat.

Zákonem přitažlivosti utváříte svůj život a platí to u každého člověka. Nefunguje jen tehdy, když o něm víte. Fungoval ve vašem životě i v životech jiných lidí po staletí. Když jste si tohoto mocného zákona vědomi, pak si také uvědomíte, jak neuvěřitelně mocni jste – že jste schopni myšlením tvořit svůj život.

Funguje natolik, nakolik myslíte. Kdykoli vám myšlenky plynou, působí zákon přitažlivosti.

Zákon přitažlivosti je neustále v akci, tak jako vaše myšlenky.

Vaše myšlenky a pocity jsou zapnuty na autopilota.

Může vás napadnout: „Tak já musím svoje myšlenky hlídat? To mi dá ale spoustu práce.“

Je nemožné monitorovat každou naši myšlenku. Odborníci říkají, že nám denně projde myslí asi šedesát tisíc myšlenek. Umíte si představit, jak vyčerpaní byste byli?

Naštěstí tu máme emoce, jsou pro nás neuvěřitelným darem a informují nás, jaké jsou naše myšlenky.

Máte dva druhy pocitů: dobré a špatné. S prvními se cítíte dobře a s druhými mizerně.

Je to opravdu jednoduché. „Co právě teď přitahuji?“ No a jak se cítíte? „Cítím se fajn“. Dobře, jen tak dál.

Není možné cítit se dobře a zároveň mít negativní myšlenky. Jestliže se cítíte dobře, je to proto, že ve vaší mysli jsou dobré myšlenky. Můžete mít v životě, cokoli chcete – bez omezení. Má to však jen jeden háček: Musíte se cítit dobře. A když se nad tím zamyslíte, není to právě to, po čem toužíte? Tento zákon je opravdu dokonalý.

Jestliže se cítíte dobře, pak tvoříte budoucnost, která je v souladu s vašimi touhami. Pokud se cítíte mizerně, tvoříte budoucnost, která není v souladu s touhami, které máte.

Naše pocity nám říkají, zda jdeme tou správnou cestou, zda kráčíme správným nebo špatným směrem.

Když se tedy cítíte špatně, je to sdělení vesmíru, které v důsledku říká:“Pozor! Teď změňte své myšlení." Zjištěna negativní frekvence. Změňte tuto frekvenci. Odpočítávám sekundy. Pozor!

Vytvořte si seznam několika „posunovačů“, které budete mít v záloze. Myslím věci, které jsou schopné jedním rázem změnit vaše pocity. Mohou to být krásné vzpomínky, budoucí události, legrační momenty, příroda, člověk, kterého milujete, vaše oblíbená muzika, oblíbený film. Když potom budete rozzlobení nebo frustrovaní nebo se nebudete cítit dobře, uchylte se k tomuto seznamu posunovačů a zaměřte se v něm na jednu věc. Různé věci vás posunou v rozdílnou dobu, a tak pokud jedna nebude fungovat, přejděte k jiné. K tomu, abyste změnili vaše zaměření, posunuli se a změnili frekvenci, stačí jen minuta nebo dvě. Dostáváte přesně to, co cítíte, nikoli jenom to, o čem přemýšlíte.

Je opravdu důležité, abyste se cítili dobře, protože dobré pocity vycházejí jako signál do vesmíru a začínají k vám to dobré přitahovat. Čím větší máte schopnost cítit se dobře, tím přitáhnete větší množství skutečnosti, které vám pomohou cítit se dobře a které vás budou pozvedat.