SVOBODA

SVOBODA

 

Nazývejte věci pravými jmény. Nenaznačujte. Mluvte jasně a jen to co si myslíte. Neužívejte slova proti sobě nebo k pomluvám. Slovo je velmi mocné, užívejte sílu slova v pravdě a lásce. Ptejte se, klaďte otázky. Komunikujte jasně, vyhnete se tak nedorozuměním a zklamáním. Jasnou komunikací změníte svůj život . . .