PLANETY Sluneční Soustavy

PLANETY Sluneční Soustavy

 

PLANETY Sluneční Soustavy

 

Kamenné PLANETY

MERKUR

Merkur je nejblíže Slunci a zároveň nejmenší a nejrychlejší planetou ve sluneční soustavě. Merkur je planetou mnoha extrémů, je nejmenší planetou, planetou s nejstarším povrchem, planetou s nejvyššími teplotními rozdíly a planetou, která byla prozkoumána jako poslední . . . 

 

 

Z Astrologického hlediska: 

 • Merkur vládne znamení Blíženců a Panny. Ovládá intelekt, jazyk, komunikaci a obchod. Je-li v horoskopu silně prosazen, jedinec je bystrý, pohotový, vzdělaný a šikovný. Negativním projevem této planety může být vychytralost a chybějící morálka. Merkur nezřídka také rád podvádí. 

 

 • Z postavení této planety lze výborně odhadnout všeobecnou inteligenci, paměť, schopnost koncentrace a také speciální duševní schopnosti.

 

 • Merkur v horoskopu vždy ukazuje na oblast, kde máme největší šance na učení, kde můžeme rozvíjet intelekt, kde se máme naučit slovnímu i písemnému projevu a hlavně - kde můžeme snadno získat informace. Také ukazuje na oblast, kde se máme naučit pozorovat, analyzovat a diagnostikovat.

 

 

VENUŠE

Venuše, perla oblohy, starověkými astronomy zvaná též jitřenka nebo večernice. Venuše nese jméno podle řecké bohyně bohyně lásky a krásy. Venuše je po Měsíci nejjasnější objekt na noční obloze a je Zemi nejblíže. Venuši lze pozorovat ráno nebo večer . . .

 

 

Z Astrologického hlediska: 

 
 • Venuše vládne znamení Vah a znamení Býka . V horoskopu představuje zejména partnerské vztahy a lásku, je inspirující, umělecká a tvořivá. Vyjadřuje mír, krásu a harmonii. Je-li v horoskopu silně prosazena, jedinec vysloveně vyhledává vztahy a v partnerství se cítí spokojený a naplněný. Je společenský, tolerantní a schopný kompromisů. Má rád luxus a bohatství. Negativní aspekty Venuše se také mohou projevovat promiskuitou, nebo naopak strachem ze vztahů. Ukazuje, jak člověk prožívá a vnímá radost a krásu, jaké má estetické schopnosti, jak se dokáže bavit a jaký má vztah k sexualitě.

 

 •  V horoskopu ženy Venuše ukazuje na činy a události, které jí budou v sexu oslovovat, dále pak na rychlost reakcí, množství příležitostí a také na oblast života, ve které se tyto důležité aktivity budou odehrávat. Venuše tvoří spolu s Měsícem tzv. Animu, neboli vnitřní ženu. Měsíc u muže udává, jak vytváří a udržuje rodinný krb a Venuše, jakým způsobem nakládá se svou sexualitou (namlouvání, svádění atd.) Poměrně výstižně vyjadřuje typ žen, které jej přitahují. U ženy tímto způsobem analogicky funguje Mars.

 

 

MARS

Mars je druhá nejmenší planeta (po Merkuru) a obíhá jako čtvrtá planeta v pořadí kolem Slunce. Na obloze nás upoutá jeho načervenalá barva a proto je často označován za Rudou planetu. V Řecku jej Řekové a Římané považovali za "Boha války" a mocného bojovníka . . . 

 

 

 

Z Astrologického hlediska: 

 • Mars vládne znamení Berana a znamení Štíra . V horoskopu zastupuje zejména sílu, vůli, fyzickou energii a sexuální touhy. Staří Řekové přiřadili Mars bohu války Arésovi. Působí neklidně, hádavě a nespokojeně, je li silně prosazen. Člověk se silným Marsem je většinou dravý, agresivní, bystrý, přímočarý a vyzývavý. Nezná kompromisy a často se jedná o rozeného vůdce a bojovníka. Jsou-li jeho aspekty negativní, pak je člověk nespokojený, násilný a destruktivní. Z psychosomatického hlediska Mars představuje libido a psychickou energii, odpovídá také za schopnost oddělovat. 

 

 • Jeden oběh Marsu trvá zhruba dva roky a jeho postavení udává, ve které oblasti života se mám naučit se prosadit a potvrdit sebe sama, kde musím projevit svou iniciativu, svou odvahu a sílu, ve které oblasti života se mám stát průkopníkem a ve které životní oblasti umím vyvinout mimořádnou energii. 

 

 

Plynné PLANETY

JUPITER

Jupiter je se svým průměrem největší planetou ve sluneční soustavě. Je v pořadí pátou planetou od Slunce. Je větší, než všechny ostatní planety dohromady. Pokud by byl Jupiter dutý, tak by takto vzniklý prostor vyplnilo více než tisíc Zemí. Jméno Jupiter získal podle římského boha. Z astrologického hlediska je považována za planetu ŠTĚSTÍ.   

 

Z Astrologického hlediska:

 

 • Jupiter vládne znamení Střelce a znamení Ryb . Jupiter je řeckým bohem Diem (první pád Zeus), hromovládným vládcem bohů. Jupiter ze zdravotního hlediska ovládá také játra a ty jsou bezpečně největším a nejtěžším lidským orgánem. Jejich přidržování při operacích je noční můrou všech začínajících lékařů. Jupiter je ochranářský, zákonodárce, působí blahodárně a má vliv na růst a pokrok. Vyznačuje se také nadějí, vírou, šťastným osudem a dobročinností. Je li v horoskopu silně prosazen, člověk je velkorysý, optimistický, působí velkodušně, miluje svobodu a dává ji i druhým. Takový člověk je také schopen druhé povzbudit a poskytnout dobrou radu. Je-li však Jupiter aspektován negativně, sklouzává k tendencím plést se do čehokoli, je nestřídmý, dominantní s arogantní. 

 

 • Tato planeta symbolizuje hledání smyslu, prožitek "něčeho vyššího" a duchovní růst. Jeden oběh Jupitera trvá dvanáct let. V jednom znamení tak zůstává zhruba jeden rok, záleží však také na případné retrograditě.

 

 • Tato planeta vypovídá o oblasti života, ve které nalezne člověk podporu, nebo bude podporovat druhé. Také ve které oblasti by měla bytost rozvíjet duchovní život a náboženství. Ukazuje, kde člověk může nejlépe expandovat, rozvíjet se a budovat. Naznačuje, ve které oblasti by člověk měl budovat a rozvíjet partnerské vztahy. V devátém domě Jupiter rozvíjí vztahy, myšlenky, sexuální identitu a ovlivňuje nakladatelskou činnost. (Pomocí nakladatelské činnosti mohu propagovat cizí myšlenky). Hermetika, magie a náboženství. Naznačuje také oblast, v které bude člověk při neharmonické aspektaci přehánět a zveličovat. Toto může být velmi nepříjemné, lidé chtějí všechno hned a bez postupného rozvoje. 

 

 • Špatně postavený Jupiter pak obtížně respektuje autority, právo, člověk prohrává soudní spory atd. Dobře postavený dává bohatství, blahobyt, vyšší sociální postavení, protekci, dobrou pověst a důstojnost. 

 

 • Jako signifikátor událostí zajišťuje protekci, ochranu,dobrodiní, zákonná spojení (smlouvy) a kulturní,náboženské a filozofické akce. Při neharmonické pozici nezákonná spojení, sektářství, anarchie a hazardní hry (např. Mozart). Jako signifikátor osob zajišťuje vznešené a bohaté osoby, v sedmém domě je to výborná konstelace pro manželství. Jako signifikátor smrti „zajišťuje“ šťastnou, bezbolestnou smrt (srdce, nebo v souvislosti s postavením ve zvířetníku). Také příliš blahobytný život (cholesterol, alkohol atd.) 

 

 

SATURN

Saturn je druhou největší planetou sluneční soustavy, šestou v pořadí od Slunce a díky svým prstencům je považován za jeden z nejkrásnějších objektů ve vesmíru . . . 

 

Z Astrologického hlediska:

 

 • Saturn vládne znamení Vodnáře a znamení Kozoroha . Saturn je z hlediska řecké mytologie bohem Chronosem, přísným, konzervativním a spravedlivým vládcem času, osudu, forem a stáří. Ze zdravotního hlediska Saturn ovládá kostru, kůži, zuby a tělesný vzhled. Jeho typickým projevem je budování hranic a omezení. Je li v horoskopu silně prosazen, člověk je vážný, konzervativní, ortodoxní, disciplinovaný a nemá příliš smysl pro humor. Typickou vlastností takových lidí je ale spolehlivost.

 

 • V negativních aspektech se Saturn projevuje melancholií, svázaností, smutkem, samotářstvím a závistivostí. Člověk také často trpí pocitem strachu a viny. Z psychologického hlediska se jedná o potlačenou osobnost a potlačenou radost ze života. Saturn se také často uvádí jako opak Urana, je přísný učitel. Tato planeta nutí člověka pochopit a přijmout singularitu, tedy univerzální jednotu a je také klíčem k duchovnímu vývoji. Pokud je jeho princip přijat a pochopen, dochází ke vzniku transcendetálního vědomí. 

 

 • Saturn v lidské psychice reprezentuje zejména touhu po uznání, touhu po dosažení vyššího společenského postavení. Touha po uznání je důsledkem přijetí řádu společnosti, jedná se o touhu perfektně se naučit respektovat zákony společnosti a vyniknout na základě znalostí a využití těchto znalostí.

 

 • Vznik úsilí a touha po dosažení jsou typickými energiemi Saturna. Člověk úporně a za cenu velkých obětí dosahuje nějakého hmotného cíle, který je však často falešný. Zjištění, že cíl nesplnil jeho představy a jeho snahy byly zbytečné, je důležitým principem první fáze poznání, že vnucené přijaté normy neslouží ke správnému vývoji, jedná se o fázi, kdy si člověk začíná opět uvědomovat, že má své vnitřní normy a pravidla. O poznání, že je to v reálu vlastně úplně jinak. Tento proces poznání je velmi důležitý, protože slouží k osvobození (princip jedenáctého domu). Pokud by tento princip osvobození nebyl podložen saturnským principem, došlo by v jedenáctém domě k anarchii a ve dvanáctém pak k poruše integrity trojjedinosti a harmonie člověka. 

 

 • Jako signifikátor osudu symbolizuje pozitivně autoritu, vysoké společenské postavení a prokazovanou čest. (Lev vyžaduje prokazování pocty na základě svého vyzařování, zatímco princip Kozoroha přijímá čest a autoritu zdánlivě jako výsledek svého úsilí). (Např. u Berana je prokazována čest v návaznosti na jeho společenský výkon). Programově se Kozoroh musí k autoritě propracovat, alespoň v nižším aspektu. V negativním postavení pak je to pád z vyššího společenského postavení (pád je nutný k vývoji), (neharmonický Saturn padá i fyzicky z vysokých míst), následně pak bída, stísněné životní podmínky obecně, těžký, smutný a truchlivý život. Veliké překážky v činnosti, změny k horšímu. (Rovněž z hlediska vývoje nutné). 

 

 • Jako signifikátor událostí je to v harmonickém působení zejména úsilí, snaha dosáhnout cíle a překonávání překážek. (Těžká atletika a překážkový běh). V neharmonickém pak ztráta životní úrovně (zejména ve státním horoskopu řídí životní úroveň a epidemie). Např. konjunkce Saturna a Luny ve státním horoskopu ČR způsobuje, že vyšší počet politických stran, které mezi sebou nespolupracují, způsobuje vždy pokles životní úrovně obyvatelstva. 

 

 • Jako signifikátor osob v harmonickém působení signuje otce a to zejména v případě nočního zrození. Dále pak staří lidé, Židé, autority, se kterými přicházíme do styku, v nižším aspektu dělníci, čističi stok a kanalizací, osoby stále zodpovědné a stabilní. V neharmonickém působení lakomci, náročnost na okolí a v případě vodní triplicity také alkoholismus. 

 

 •  Jako signifikátor smrti funguje, je li nějakým způsobem vázán na osmý dům. V harmonické aspektaci smrt následkem dlouhodobé choroby a při neutrální či špatné aspektaci pak náhlé selhání příslušného orgánu, případně mrtvice. 

 

 

URAN

Uran je v pořadí sedmou planetu od Slunce a zároveň třetí největší planetou ve sluneční soustavě. V rovníkovém průměru je větší než planeta NEPTUN. Pojmenovaný je podle řeckého boha nebes Urana. 

 

 

Z Astrologického hlediska:

 • Uran vládne spolu se Saturnem znamení Vodnáře . Uran je planeta objevená relativně nedávno, v roce 1781 a je spojen s objevy, vynálezy a revolucí. Boří staré, zkostnatělé pořádky. Často bývá přiřazován řeckému bohu nebes Úranosovi, který byl vykleštěn Chronem, tedy Saturnem. Je jeho opakem, potírá tradici a autoritu. Uran představuje zejména vědecké osvícení a intelekt, postavený nad přírodu. Je li v horoskopu silně prosazen, člověk je vzdorovitý, reformátor, humanista a často egocentrista. Negativně aspektovaný odmítá autoritu, odmítá podřídit se zavedeným pořádkům a řádům, často se kloní k extrémní pravici, či levici, nebo anarchii, může se také projevovat až nelidsky a tyranií. Představuje typický rozštěp osobnosti. 

 

 •  Oběžná doba Uranu je 82,5 roku. Tato doba, dělená dvěma je 41 let (krize středního věku), tyto podíly jsou pro člověka významné. Ve dvaceti letech vytvoří tranzitní uran kvadraturu na radixový a vznikne tzv. krize dospívání. Zde je člověk pomocí napětí nucen k rozvoji, i když to může být velmi bouřlivé, ale ve výsledku vždy vede k vyšší samostatnosti. 62 let věku je poslední uranská krize, která člověka buď posílí, nebo definitivně zdrtí. Po 82 roce se může náhle vyskytnout rozvoj, dle charakteru dalších aspektů radixového Urana. Tato planeta také určuje, ve kterých oblastech života dochází k osvobozování od zažitých struktur a k emancipačnímu procesu, k porušování tabu. 

 

 • Uran jako dispozitor osudu jsou vždy náhlé změny, jejichž charakter závisí na aspektaci. (Náhlý úspěch, velké odvážné projekty, nebo náhlý neúspěch a nečekaný krach. Silně poškozený Uran v radixu jsou náhlé a nečekané katastrofy (čtvrtý dům státu), nebo vyhnanství a zásadní konflikt ze společností (u člověka). 

 

 • Uran jako dispozitor činů a událostí – metafyzika, reformy, jasnovidectví, elektřina, moderní technika, elektronika, originalita, náhlé podniky, převraty, násilnosti, zločiny, při poškození Venuší, nebo Neptunem perverzní činy a zločiny. 

 

 • Uran jako signifikátor osob zastupuje především vynálezce, reformátory, okultisty, lidi zabývající se elektřinou a při poškození revolucionáře, anarchisty, zločince a sebevrahy.

 

 •  

  Uran jako signifikátor manžela – romantický, nezávislý a samostatný charakter. Při poškození je značná nervozita.´

 

 • Uran jako signifikátor smrti – ve vazbě na osmý dům, nebo osmého domu na Vodnáře, nebo je silná neharmonická aspektová vazba Urana u ženy na Lunu a u muže na Asc, nebo Slunce. Charakter smrti – násilná, zvláštní charakter – letecká havárie. 

 

 

NEPTUN

Neptun je považován za největší plynnou planetu, a je poslední planetou sluneční soustavy dle vzdálenosti od Slunce. Co do stavby a složení je Neptun velmi podobný planetě Uran a má 4 slabě znatelné prstence. Metan dává Neptunu charakteristickou modrou barvu.

 

  

 

Z Astrologického hlediska:

 

 • Charakterem své energie bývá přiřazován znamení Ryb. Je li v horoskopu silně prosazen, člověk může mít umělecké sklony, často také bývá typickým vizionářem, nebo i mučedníkem. Negativní aspekty mají navíc za následek, že člověk rád podvádí a podvádět a klamat se i nechá (naivita). Z psychologického hlediska Neptun odpovídá také za projekci, přenos a hysterii. 

 

 • Postavení Neptuna v horoskopu nám ukazuje především oblast, kde bych se měl naučit objevovat skryté souvislosti věcí, kde mám citlivá a vnímavá místa, v které oblasti mohu uplatnit své divinační schopnosti (předtuchy, předvídavost), oblasti, kde bych se neměl přizpůsobovat obecně platným zákonům, normám, zákonům a ideálům a ve které oblasti bych měl proniknout do světa mimo tyto normy, kde bych měl aplikovat své rozšířené vědomí a ve kterých oblastech života mě toto rozšířené vědomí povede. 

 

 • V pozitivním působení Neptun dává vysokou duchovnost a vyšší inspiraci. Ve vazbě na Oheň dává jasnovidnost, na Vzduch pak jasnosluch (vnitřní slyšení), na Vodu jasnocit ve smyslu predikce (divinace), na Zemi hmat. Lidé s harmonickým Neptunem milují moře a cítí se v něm výborně, často lépe, než na zemi.

 

 • Neharmonické vlastnosti: žádostivost, vášnivost ve všech vrstvách (duchovní, sexuální, (neharm. s Venuší a Marsem)), lpění na hmotě, zlozvyky a závislosti (Kouření, káva, drogy, alkohol). V prvním domě závislosti na návykových látkách a vlastních prožitcích, v sedmém na vztazích. 

 

 • Neptun obecně signifikuje osud, osoby, činy a události, smrt, zdraví atd. Vždy musíme rozlišovat dvě základní polohy Neptuna, pozitivní a negativní. Ale u této planety je obrovský rozsah působení, takže vznikají buď extrémní šílenci, nebo extrémní géniové. 

 

 • Jako signifikátor osudu dává vysokou duchovnost (schopnost oběti, misionáři), dále pak okultní a mystické schopnosti, bílá magie, psychometrie (kyvadlo), vysoké duchovní léčitelské schopnosti. Neptun je vždycky nadčasový (např. Hahnemann). Takový člověk je zcela inkompatibilní se stávajícím systémem. Druhým typem vědců a umělců jsou lidé uranického typu, sice nemají vysokou inspiraci Neptuna, ale mají obrovskou energii Urana, schopnost prosazovat nové věci a táhnou vývoj, nicméně často neví, jakým směrem. Třetím typem jsou pak saturnické typy, velmi důležité bytosti, protože respektují již překonané struktury a vytváří tak protipól tomu, co vzniká a jelikož jsou precizní a působí jako stabilizující prvek a odrazový můstek pro další vývoj. Záporný osud je většinou tristní, člověk je závislý prakticky na všem, s čím přijde do styku, od drog přes partnery až po myšlenky. Iluze vlastních schopností. Zde se většinou vyskytují zatvrzelí vědci, kritizující léčitele. Hodně silně postavený negativní Neptun a silný Merkur jsou významnou kombinací pro zločince a podvodníky mezinárodního formátu, tuneláře, iluzionisty (člověk se špatně postaveným Neptunem je schopen přesvědčit druhé o čemkoli) a bohužel i politiky. Ve státním měřítku vznik falešné ideologie (komunismus). 

 

 • Jako signifikátor osob: společně s Plutem guruové, duchovní vůdci, kněží, duchovní, léčitelé, umělci a vědci vyššího formátu, hermetici, duchovní pracovníci, mystici, vyšší mágové, psychometrici, léčitelé. V negativním pak všechno výše jmenované, ale vše falešné. Šílenci, schizofrenici, maniaci, lidé úplně vyšinutí atd. 

 

 • Jako signifikátor činů a událostí: v pozitivním smyslu zasvěcení v mnoha podobách (mystická svatba, alchymické spojení), velké objevy ve vědě a umění, tvůrčí počiny, divinace (věštba), charita (společně s Jupiterem) a podpora. Zde je ale nutné rozlišovat kladnou a zápornou stránku. Negativní charita je většinou motivována mocenskou touhou. Záporné činy obecně: podvody na všech úrovních, (v druhém a osmém domě finanční podvody) a nalhávání si sám sobě. Toto vše se díky jemné energii Neptuna velmi špatně odbourává. 

 

 • Jako signifikátor smrti: je li vázán na osmý dům, nebo znamení Štíra. V harmonické podobě se může jednat o zasvěcení v okamžiku smrti. V tomto případě se člověk zříká opory v astrálním poli a rovnou se posune do Univerza. Výborná pro toto je konjunkce s Venuší, Jupiterem, nebo se signifikátorem osmého domu, případně musí být sám v osmém domě. V neharmonickém postavení ale smrt šílenstvím, jako oběť mediálních experimentů, těžkou duševní chorobou, jejíž charakter určí aspektace Neptuna. 


 

MALÁ TĚLESA

PLUTO

Pluto je považováno z astronomického hlediska za nejmenší platetu (trpasličí). Pluto rovněž patří mezi planety, jejichž existence byla objevena až v letech "nedávno minulých", tedy v roce 1930. 

 

 

Z Astrologického hlediska:

 

 • Charakteristikou své energie je spojován se znamením Štíra. V astrologii signuje transformaci, zrození, manipulaci a smrt. Pluto "pracuje" na skutečně hlubokých úrovních a jeho energie je značně silná a nekontrolovatelná, stejně jako energie jádra.

 • Způsobuje často náhlé, nečekané a drastické změny, ke kerým dochází buď v případě, že dotyčný dospěl do určitého stádia vývoje, nebo naopak pokud jedinec do nějaké úrovně dospět měl a podvědomě se jí brání. Pluto je temným králem podsvětí, jakýmsi prostředníkem mezi světem živých a mrtvých a spojuje nás s tvořivou transformující silou. Odpovídá také za skryté strachy - fóbie. Například nekontrolovatelná hrůza z pavouků je typickým příkladem působnosti energie Pluta, kterou člověk, fóbií postižený, nějakým způsobem dosud v určité oblasti dostatečně nezpracoval. Dům, ve kterém Pluto stojí, vyjadřuje oblast nejhlubších změn v životě bytosti. 

 • Signuje touhu po moci, krize, psychické násilí (psychické manipulace a ovládání). Z hlediska moderní astrologie Pluto ukazuje na oblast, kde je by měl člověk uskutečnit své představy, toto je velmi důležité znát, protože Pluto je v podstatě klíčem k nevědomým přáním a hlavně - kde se setkává s největším tlakem ze strany okolí. Toto pravidlo je velmi důležité k pochopení problémů s okolím, protože na někoho je vyvíjen tlak v zaměstnání (Pluto desátém domu) a na někoho například v rodině (Pluto v domu čtvrtém). Stejně tak však tento člověk vytváří nátlak na své okolí (ve stejné oblasti).

 • Přímý vliv Pluta pociťují pouze lidé, kteří jej mají v horoskopu silně postavené. Přestože působení Pluta je vždy nevědomé, zejména v silném postavení se může projevit i ve vědomém životě, ale tyto situace jsou pak velmi výrazné, složité, nečekané, dramatické a s hlubokými dopady na přítomnost i budoucnost. Naprostá většina lidí působení "svého" Pluta odmítá a pokud jsou upozorněni na jeho princip ve svém životě, reagují často prudce a zcela odmítavě, např. slovy "to je naprostý nesmysl, nic takového nikdy nedělám". Největší schopnost manipulovat s druhými má Pluto ve Štíru. Proti důmyslným a zcela skrytým manipulacím ze strany takového člověka prakticky není obrany. 

 • Je-li Pluto v konjunkci s Ascendentem, nebo i v jiné silné pozici, takový člověk má obrovskou schopnost manipulovat s druhými a v podstatě bez námahy a nepozorovaně jim podsouvat své názory. Ostatní mu přitom zcela důvěřují a přijímají od něj i zcela evidentní chyby. Z karmického hlediska je však za tento model jednání plně odpovědný dotyčný vlastník tohoto Pluta a protože se jedná o silně podvědomé procesy a přitom velmi účinné, stejně silná je i odezva karmická. 

 

 

OSTATNÍ TĚLESA

SLUNCE

Slunce je středem sluneční soustavy. Je naší nejbližší hvězdou. Tato obrovská koule žhavého plazmatu je od Země vzdálena cca 150 milionů kilometrů. Je to ve své podstatě obrovská elektrárna pohánějící veškeré podstatné jevy ve sluneční soustavě.

 

 

Z Astrologického hlediska:

 

 • Slunce vládne denní době a znamení Lva . Je také středem naší planetární soustavy, poskytuje energii, světlo a život. Je tvůrčí, stálé a ovládá roční období. Představuje ducha, bytost, ego, podstatu věcí, svrchovanou moc a vědomí. Je li v horoskopu silně prosazeno, jedinec je většinou hrdý, cílevědomý, oddaný a také velkorysý. Neplatí to ovšem absolutně a záleží také na aspektech. Arogance a přezíravost mohou být projevem negativních aspektů Slunce . . . 

 • Poloha této "planety" jednoznačně ukazuje na oblast, kde se má bytost naučit samostatnosti. Dále pak také vypovídá o oblasti, ve které by měl člověk rozvinout podnikavost, kde se může nejlépe seberealizovat a kde může nejlépe nalézt, uplatnit a rozvinout své tvůrčí a podnikatelské schopnosti. 

 • V horoskopu muže - vypovídá o životní síle, zdraví či zdravotních rizikách, imunitě, sklonech k úrazům a úspěšnosti dotyčného muže. 

 • V horokopu ženy - Slunce signuje zejména jejího otce a také životního partnera, jeho energii a zdravotní stav. (Analogicky je toto v mužském horoskopu představováno Měsícem, který "zastupuje" matku a životní partnerky).  

 • Slunce je pozitivním signifikátorem sebevědomí, suverenity, blahosklonnosti, pohostinnosti a štědrosti. Negativně pak signuje pýchu, rozmařilost, zpupnost a strhává na sebe uměle pozornost.