Jiné entity

Nejspíš očekáváte, že jiné entity jsou pouze mimozemšťané, ale není to tak. K jiným entitám můžeme totiž přiřadit např. delfíny, kteří nejsou pouhými zvířaty, ale nejsou ani typickými anděly, jsou prostě něco mezi tím. Také planetární anděly nebo přímo galaktické anděly bychom mohli zařadit mezi jiné entity, neboť jsou to tak masivní shluky energie, s takovou silou a mocí, že je nelze zařadit mezi „obyčejné“ anděly. A pak tu samozřejmě máme bytosti z jiných planet a civilizací, které se intenzívně zajímají o to, co provedeme s naší planetou, neboť zkáza planety Země by způsobila destabilizaci zejména v nejbližších částech vesmíru. Zkuste hodit velký šutrák do rybníku a sami uvidíte, jak se jeho vpád do vody šíří v kruzích dále. Já osobně jsem se nesetkala s „negativním“ působením jiných civilizací, a tak nemohu potvrdit, že by nám chtěli ublížit. U mě je to spíše naopak. Ale nevylučuji, že někteří lidé mohli mít i divné zážitky. Pro jiné civilizace platí, že jejich vědomí je tak vysoké, že bychom to mohli přirovnat k rozdílu mezi námi a opicemi. A přiznejme si, jak se my chováme k opicím? Nezkoušíme snad na nich nové léky, nové způsoby operací, transplantací? Netestujeme snad kosmetiku na zvířatech? Nezavíráme je do klecí? Neanalyzujeme někdy i brutálně jejich chování a reakce? A ptáme se jich snad na to, zda s tím souhlasí? A proč si myslíme, že na to máme právo? A proč si nemyslíme, že jiné vyspělejší entity na to právo nemají? Asi bychom si nejprve měli zamést před naším vlastním prahem, než začneme posuzovat a odsuzovat jednání druhých.