Archandělé

Archandělé

Archandělé jsou krásné, milující Světelné bytosti, sídlící v nadzemské éterické sféře, ve světelných Chrámech, tzv. světelných stanovištích Velkého Bílého Bratrstva, viz. oddíl Mistři a Chrámy. Archandělé nejsou žádné energie, jak by je někdo mohl nazvat, ale jsou stejně tak nádherné živoucí bytosti jako jsme my, jsou skuteční, jen mají jinou vyšší světelnou vibraci, proto je nemůžeme vidět, pokud dosáhneme vyšší vibrace a vyššího vědomí i my, pak s nimi můžeme komunikovat a navázat kontakt. Archandělé i andělé jsou zde proto, aby nám pomáhali, abychom mohli dosáhnout znovu Božské podstaty a vrátili se do Jednoty s Bohem (s Universem, s Alláhem, do Nirvány).

Archandělé přenášejí naše přání do jiných sfér, kde je také plní.

Archandělé nemají křídla, ale dlouhá bezešvá roucha, dlouhý rovný šat, který je barevný podle toho, ke kterému určitému plameni patří.

V čem spočívá služba Archandělů se dozvíte více, pokud si přečtete jednotlivé články, viz. dole.

Andělé se dělí na anděly, archanděly, serafíny, cherubíny, ctnosti a trůny, více viz. Hierarchie andělů.