Karmický vztah / Když ve vztahu působí karma . . .

 

Když ve vztahu působí karma pociťujeme nedostatek kontroly nad okolnostmi a událostmi, a rovněž i nedostatek kontroly nad svými reakcemi na tyto zážitky. Možná to znáte, někoho potkáte, zamilujete se, a přesto jsou vám do cesty kladeny překážky a toho člověka, ať děláte co děláte, prostě nemůžete mít. Člověk může měsíce nebo roky zápasit s těžkostmi ve vztahu, aniž by si uvědomil, z čeho vlastně pramení. Velmi často se stává, že místo toho, aby spolu partneři spolupracovali, tak spolu neustále bojují, samozřejmě takový boj je vždycky prohrou na obou stranách.  Při setkání s karmickým partnerem můžete okamžitě zažívat pocit radosti z opětovného shledání, silnou sexuální touhu, lásku, strach, nenávist nebo averzi. Silná sexuální přitažlivost nebo bolest na srdci jsou častými ukazateli předchozí silné nevyjasněné karmické vazby. Tato sexuální přitažlivost bývá velmi intenzivní a může do našich životů vnést hodně napětí, nepokoje a citového zmatku. Obzvlášť pokud jsme již vázáni k jiným partnerům a máme děti. Velmi časté jsou milostné trojúhelníky, které se táhnou napříč věky. Není tedy divu, že jsou naše Duše k sobě stále přitahovány touhou tyto často velmi bolestné situace konečně vyřešit. Je totiž doba čištění a vyrovnávání karmy. Často v takovýchto vztazích jednáme iracionálně, cítíme lásku k někomu, kdo nás zraňuje nebo zraňujeme my jeho. Někdy ubližujeme sami sobě, protože nevíme, jak s těmito situacemi naložit.

 

Jak poznáme důležitý a nevyjasněný karmický vztah:

 


 

  • neovladatelné city a vášně – láska nebo nenávist, situace typu nemohu žít s tebou ani bez tebe

  • intenzivní (někdy jednostranná) sexuální přitažlivost

  • pocit závazku nebo dluhu vůči druhému – pokud někomu půjčujeme peníze a on nám je nevrací, sdílíme s druhým svůj domov, prostředky a majetek a on si nás neváží a naopak; je zde nevyřešená karma

  • manipulace, ovládání nebo násilí zaměřené proti nám

  • psychické nebo jiné zneužívání

 

Když své energie neočistíte v tomto životě, budete nuceni pokračovat s touto duší i v další inkarnaci, a pak v další a v další. A v každém životě bude jeho či její vztah k vám pokračovat v blízkém okruhu, ať už skrze genetiku a rodinná pouta, nebo skrze přátelství, manželství či kariéru. A tak může tento otravný spolupracovník být v dalším životě vaší matkou nebo manželem, pokud mezi sebou neočistíte energii v tomto životě.
 

Vesmír je totiž postaven na rovnováze protikladných sil, na jedné straně je určité množství energie mužské, na druhé straně energie ženské. Pokud ty dvě energie nespolupracují, pokud spolu bojují, tak obě strany prohrávají. Teprve až se vynoří na povrch a vyřeší podstata problému, zmírní se karmická zátěž.

 

Karmický vztah nejdříve působí jako osudový vztah na celý život. Máte dojem, že jste s partnerem osudově svázaní. Již od prvního okamžiku, od prvního pohledu cítíte, že jste k sobě nepochopitelně přitahováni. Karmický partner vždy zrcadlí naše obavy i touhy.

 

Jak se projevují karmické vztahy

Důvody karmického setkání