Prokletí


Prokletí existuje tak, jako existuje síla požehnání, které přináší do života lidí dobro, které jim pouhý člověk nemůže dát. Je provedeno záměrně, neplánovaně a většinou v afektu. Setkáváme s prokletím psaným nebo vyřčeným, tedy s uřeknutím čili uřknutím, a není-li odstraněno, přenáší se i do dalších životů. Pozná se podle toho, že se vám jednoduše přestane dařit. Sejmout takovéto očarování je obtížné a musí být vykonán velký magický obřad na jeho zrušení. Jedná se totiž vždy o kletby černé magie - kam patří např. šamanská kletba, woodo nebo magie černého mága spojená s obětí a krví, či smrtí jiné bytosti (většinou zvířete). Takovéto prokletí a jeho energie jsou velice silné, působí mnoho životů a čím déle působí na prokletou osobu, tím větší je jeho síla, protože taková kletba umí strhnout na sebe i mnohem menší negativní energie a jejich sílu použít pro umocnění svého působení, a na zlomení takovéto kletby musí být dnešní mág velmi zkušený a znalý. Nejde to změnit, ať se člověk sebevíc snaží, dokud prokletí není odstraněno.
 

Uřknutí zřídka kdy mívá formu obřadního prokletí, které známe z hororových filmů a magických rituálů. Většinou není děláno záměrně a nejčastěji jde o slovní napadení a zlé přání od osoby, která nám nic dobrého nepřeje, nebo nás přímo nenávidí a svoje emoce nedokáže udržet na uzdě, takže Vám dá najevo svou zlou vůli zlořečením. Z pohledu magie mívá uřknutí nejslabší sílu, a ani jej nelze považovat za prokletí. Kdo z nás nikdy neslyšel, že se "ještě rád vrátí s prosíkem", že "zle dopadne nebo jej nic dobrého nečeká"? Není-li uřknutí odstraněno, přenáší se i do dalších životů. Prokletí může fungovat po celé generace a projevuje se v té oblasti, jak bylo proklínající osobou určeno. Pozná se to podle toho, že se Vám stále nic nedaří v jedné, ale i v několika životních oblastí. 


 

UHRANUTÍ

 


 

Uhranutí patří také mezi nejslabší formu, vlivu černé magie. Samozřejmě jde také o negativní energetické působení a ovlivnění lidí, podobné uřknutí, a většinou není provedeno záměrně. Narozdíl od uřknutí se ale neprojevuje verbálně, ale mentálně /na mentální rovině/ při setkání s vámi, kdy je hlavní příčinou rychlý přenos silně negativních energií z jednoho člověka na druhého. Pozná se to podle nenávistného, zlého, pronikavého, až uhrančivého pohledu od osoby, která  k vám chová hlubokou zášť, postiženého nenávidí, nebo Vám třeba něco závidí, nepřeje. V přitomnosti daného člověka se Vám může udělat až mdlo, a také ve Vás může vyvolat: slabost, strach z příštího setkání /až paniku/, také bolesti hlavy, zvracení či průjem atd. 

 

Co se v tu chvíli děje?
 


 

Nenávistná osoba odčerpala Vaší energii a její zlá energie se přilepila na vaši auru a do čaker. Napadený člověk se pak cítí nevýkonný, malátný a lékaři na něm nic nenajdou. Obzváště citlivé jsou na to děti. Jejich aura je velmi slabá a nedokáží se bránit energii dospělého člověka. Někdo se podívá do kočárku a dítě začne bezútěšně plakat. Musí se zde rychle zakročit pomocí očisty a ochraných amuletů. Nejspíš znáte situaci, když jdete po ulici a někdo se na Vás škaredě podívá. Nechá to ve Vás nějaký otisk, stopu. Prostě "se necítíte ve své kůži". Někdy to uděláte i Vy sami druhým, aniž by jste si to uvědomili...

 


Uhranutí může mít formu písemnou, jako jsou anonymní výhrůžné dopisy, telefonáty a v současné době také častěji sms zprávy a emaily. Zejména u komunikace mobilním telefonem je až zarážející, jak snadno se jí různé formy magie přenášejí. Souvisí to zřejmě s naší vrozenou pověrčivostí a "magickou" povahou bezdrátové komunikace. Příklady takových uřeknutí jsou četné a čelil jim skoro každý. Většina podezření na přítomnost kletby se však nepotrvdí. Mezi lidmi, zajímajícími se o magii a okultismus jsou podezření z kletby a různé magické útoky častým předmětem nepodložených obav. Původcem kletby nemusí být jen nepřející člověk, ale i duch zemřelého, nemovitost, zatížená negativními vlivy nebo neblahý následek vlastní magie. Tyto vlivy většinou rozezná jen profesionál, který ví, kde má kořen zla hledat.

 

 

Příznaky prokletí (uhranutí)

 

 

 Kletba je cíleně směřovaná negativní energie. Projevuje na všech rovinách života postiženého čím dál více, neboť její povahou je šířit se jako rakovina a zhoršovat se. V počátečním stádiu se může tvářit jako příznaky běžného stresu, nervozita nebo jiný zdravotní problém. Jednoduché kletby se projevují třeba tím, že dotyčný zakopává, věci mu padají z ruky, řízne se nebo upadne, zlomí si ruku nebo nohu… Hodně záleží na emocionálním náboji, s jakým byla ta příslušná slova vyřčena. Čím větší náboj, tím výraznější následky. V konečném stádiu, nebo když jde o působení silnějších kleteb jsou následky a přiznaky takové, že z nich člověka mrazí a jsou pochopitelně výraznější a hrozivější » např. dopravní nehody, vážné úrazy, choroby atd.
 

Jedním z nejtypičtějších symptomů bývá, že se u postiženého rozvine vleklý zdravotní problém záhadného původu, který nereaguje na žádnou klasickou léčbu. Jindy se vůbec nedaří nalézt příčinu obtíží. Přestože byly vyzkoušeny různé druhy terapie, dostavuje se jen dočasná úleva a potíže vracejí, jakoby odnikud.
 

S druhým nejtypičtějším projevem působící kletby nebo jiného druhu špatné energie při spánku a usínání. Nepříjemné úzkostné sny, někdy až ve formě nočních můr mohou obsahovat důležitá sdělení o probíhajícím dění a ukazovat na původce – bohužel si je dotyčný typicky nepamatuje. Neschopnost pamatovat si sny a špatné spaní jsou všeobecně považovány za klasické známky duchovního útlaku. V extrémním případě dochází k porušení spánku a denního rytmu, kdy nespavost dále ochromuje postiženého a přináší tělesné chřadnutí, způsobené neschopností těla se zregenerovat během odpočinku.

 

Třetí skupinu tvoří vjemy psychické a celkový duševní stav. Není neobvyklé, že více citliví nebo intuitivní lidé sami hovoří o tom, že mají pocit cizorodé přítomnosti ve svém okolí nebo se jim stávají různé nezvyklé příhody – praskání obrazů nebo ztráta osobních ochranných předmětů, které nasvědčují nadpřirozenému působení.

 

 

RODOVÉ KLETBY » patří mezi nejproblematičtější kletby, jelikož je velice obtížné podívat se zpět do minulosti a určit, co se stalo a kdy se to stalo. Označujeme je jako dědičné, většinou se dědí z pokolení na pokolení a mohou se předávat a projevovat různými způsoby. Projevovat se mohou např. nemocemi jakou jsou » (dlouhodobá neplodnost, častá úmrtí v rodině, dispozice k častým nevysvětlitelným potratům, roztroušená skleróza atd.). Dalším závažným projevem může být i to, že se člověku např. nedaří nalézt vhodného partnera a když ho najde a vše vypadá nadějně, vztah se z různých důvodů rychle rozpadne. To je druh kletby, čekající na „spouštěcí moment“, což je třeba v tomto případě příznivě se vyvíjející partnerský vztah, a pak se začnou realizovat. Všechny tyto kletby jsou vyřčeny s úmyslem ublížit.

 

 

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný či dlouhodobý problém ?
 

ZDE mě můžete kontaktovat

 

 

Příznaky KLETBY . . .

Rozdělení KLETBY