Karmická NUMEROLOGIE ...

Karmická-numerologie je jeden ze směrů numerologie. Vypovídá o tom, co je záměrem naší karmy. Proč jsme si vybrali tento život, který žijeme. Také nám dává informace o tom, co jsme zvládli v minulosti a co se chceme naučit nyní - v současnosti. Je to jedinečný způsob a metoda vhodná především k tomu, jak v sobě a v našich datech najít jasně danou cestu, kterou jsme si zvolili před narozením, jak zjistit, na čem má klient v tomto životě zapracovat, jakou cestu si zvolil /ještě před svou inkarnací/, nebo čemu se má naopak vyhnout.

 

Prioritou pro karmickou numerologii je najít PŘÍČINY (v duchovní oblasti), proč se nám nedaří, proč zrovna „nám" se některé věci dějí stále a stále dokola, proč potkáváme právě ty lidi, které potkáváme, proč žijeme právě tak, jak žijeme. Karmická část je rozebrána z více úhlů, vede k pochopení smyslu našeho života, k pochopení toho, proč jsme takoví“, zaměřuje se na vývoj člověka a jeho sebezdokonalování se.  Věci, které se kolem nás dějí, mohou být dobré i špatné. Ale vše co se nám děje, se děje pro naše dobro . . . neboť dostáváme příležitosti se učit a rozvíjet, příležitost ke změně. Díky ní můžeme najít tu správnou cestu a pochopit lépe náš život.
 

 

Běžní lidé se dost často ptají na otázku . . .

    Proč mají různí lidé různé osudy?

    Proč někdo prožíváme věci tak a jiný jinak?

    Proč nás přitahuje určitý druh člověka?

    Proč procházíme zrovna těmito událostmi?

    A jaký je smysl života?

 

 

Karmická Numerologie - To dokáže vysvětlit . . . Není pro ní problém vysvětlit, proč někdo má dobrý osud a proč  druhý horší.

 

Při chápání karmy se vychází z toho, že se někdo narodí do lepších podmínek a druhý do horších, podle toho, co všechno se má učit. To, do jakého života se narodíme, je výsledek činů v našich minulých životech a podle zákona příčin a následků "co člověk zaseje, to taky sklidí." Naše duše si vybírá rodiče a podmínky vhodné pro svůj rozvoj. Na cestě životem neztrácíme dobré vlastnosti, ale zbavujeme se charakterových slabin. Každý si svou realitu tvoří sám, a to myšlenkami, slovy, činy. Čísla nám svým způsobem umožňují pochopit náš vývoj.

  

KARMA - je zákon příčin a následků. Představuje důsledky našich minulých činů, a to nejen v tomto životě, ale i v životě předchozím. Je to vlastně souhrn všech našich nezvládnutých úkolů z minulých životů . . .
 


 

Někteří lidé namítnou: „Karma není”. A co když „Ano”? Chceme to riskovat? Potom se divíme, že jsme tak zvaní smolaři, že se nám nic nedaří, že nejsme šťastní. A není to třeba tím, že máme špatnou karmu? Je třeba si uvědomit, že pokud někomu ubližuji, bude mi ublíženo a to se týká i nás samotných, pokud si ublížím, určitě se to příště projeví.

 

Dnes nikdo nepochybuje o tom, že řada problémů je skryta v naší psychice, ale pokud v našich osudech skrytě působí nějaké negativní karmické vlivy, je proti těmto vlivům člověk téměř bezmocný, pokud se tyto špatné vlivy z jeho OSUDU neodstraní . . .
 

 


 

 V životě nedochází k náhlým změnám, ani k náhodám. Vše má svoji příčinu. Každá naše myšlenka, každý pocit a každý skutek vychází z minulosti a má vliv na naši budoucnost. Dokud je tato minulost a budoucnost pro nás neznámá, díváme se na život jako na hádanku, netušíc, že jsme si ho vytvořili nevědomě sami . . .

 

 

NABÍZÍM:

S pomocí karmické numerologie Vám mohu vypočítat vhodný okamžik pro různé záměry - ať už je to nový začátek pro cokoliv, práce ve firmě, jméno dítěte, volba partnera nebo zjistím, proč máte sklon opakovaně dělat stále stejné chyby.  Dále nabízím

 

 

1./ ZJIŠTĚNÍ karmických či jiných nepříznivých VLIVŮ z Vašeho OSUDU.

 

2./ ODSTRANĚNÍ těchto nepříznivých nebo Karmických VLIVŮ z Vašeho života !!!

 

 

 

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný problém ??? 

ZDE mě můžete kontaktovat!

 

NUMEROLOGIE . . .

KARMALOGIE . . .

karmická numerologie, karmalogie