Diagnostika KARMY

   (v současném i minulém životě)

 

 

Co je vlastně karma?

  Je to zákon akce a reakce, zákon příčiny a následku. Ukazuje nám, že nic na světě se neděje náhodou, a že ani my se v žádné situaci neocitáme náhodou. Vše má pro nás nějaký smysl.

 

Při vlivu karmy v našem životě se často stává, že zjistíme, že problém, který člověk řeší, co ho brzdí a točí se stále v určité záležitosti v kruhu, pochází z minulého života. Že to, co se tam odehrálo, si s sebou klient nese v tomto životě a to ho blokuje, způsobuje mu problémy a nemůže se díky tomu posunout dál, nebo tam kam bych chtěl, ať se snaží sebevíc. Mám schopnost se podívat do minulého života klienta a najít, kde se stala chyba a proč. Ale tím to nekončí, s těmito informacemi potom spolu pracujeme dál, abychom to odblokovali a očistili, aby se klientovi otevřela ta zavřená vrátka, kterými dosud kvůli těmto záležitostem nemohl projít. Lze tak pomoci většinou ve všech případech, ale jsou však i vyjímky, kdy nelze energie odblokovat a očistit naprosto, protože ta samotná záležitost, kterou člověk prožívá, je cestou jeho očištění /karma z minulých životů/. I přesto však lze pomoci, aby ta cesta byla snazší a méně svízelná.

 

DIAGNOSTIKA karmy

 

  Prostřednictvím diagnostiky karmy Vám zjistím, co z minulé inkarnace ovlivňuje Váš současný život (tj. vlivy minulých životů na Váš současný život), zaměřím se na karmu rodiny, tohoto, tedy současného života (jestli Váš život nějak negativně ovlivňuje Vaše karma rodová...............či zda máte karmickou zátěž nebo jiné nepříznivé vlivy ve Vašem současném životě.

 

 

DIAGNOSTIKA KARMY  » našeho OSUDU ODHALÍ:

 

 

  • Proč  nemám láskyplný vztahy?

  • Co  dělám špatně?

  • Kde  se stala chyba?

  • CO  za tím stojí, že se mi dlouhodobě nedaří v nějaké oblasti (např. najít si vztah) ?

  • Proč mi do života přicházejí stále stejní partneři?

 

 

Diagnostiku KARMY provádím vždy na dálku, vypracovávám písemně a následně posílám emailem (vzhledem k mé časové vytíženosti), osobni návštěva není nutná. V případě, že se s dohodneme na spolupráci, budu od Vás potřebovat  tyto Vaše údaje:
 


 

1.) Vaše celé jméno a příjmení (jež máte v úředních dokladech a rodném listě,  u vdaných žen /popř. rozvedených žen/ .... i Vaše příjmení rodné)
 

2.) Vaše datum narození
 

3.) Vaše foto, nebo foto osoby, u které budu provádět diagnostiku karmy. Je to pro lepší napojení se na Vás.
 

4.) A co nejpřesnější popis Vašich obtíží (Z finančního hlediska pokud možno, popište  Tj. V jaké složité životní situaci jste se ocitli /jako jsou např. nemoc, událost v rodině, v zaměstnání apod./, jak dlouho to už trvá atd.)
 


 Diagnostika karmy popř. kletby je velmi přesná, zjišťuje přesné PŘÍČINY vašich dlouhodobých obtíží, stanovuje náchylnosti k nemocem a dává možnost mému klientovi vyvarovat se do budoucna různým nepříjemnostem, finančním krachům, vážným onemocněním, nehodám nebo tragédiím karmického rázu ...
 

 

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný problém ??? 

ZDE mě můžete kontaktovat!