VĚŠTBA Z KARET

 Existuje mnoho způsobů výkladů budoucnosti a záleží jen na vás, zda se rozhodnete pro věštbu náhody, nebo zda použijete staré a osvědčené způsoby věštění. Věštění nám může pomoci při orientaci a rozhodování, ukázat možnost, jak se lze s určitou situací vypořádat . . .

 

Jak je to s věštbou a jejím naplněním?
 


 

 Je naivní myslet si, že nás někdo uzdraví nebo nám vyvěští naší budoucnost, bez našeho vlastního přičinění. Klienti často očekávají od terapeutů, lékařů, věštců i kartářek to, že jediné, co musí vykonat je cesta k nim. Myslí si, že spolknou kouzelnou pilulku nebo že náš osud je přesně nalajnován v kartách a jejich problémy se vyřeší.
 

Ano, můžeme ukázat cestu a to, jak se bude situace vyvíjet v různých případech, podle konkrétních otázek, ale nejsme vševědoucí ani všemohoucí. Můžeme dát konkrétní radu, jakou cestou se mají ubírat, jak mohou dosáhnout vytouženého cíle, ale pokud sejdou z cesty z různých důvodů, například si nepřiznají, že jednají neupřímně, bez postranních úmyslů, špatně žádají anděle, vždyť ti chudáci ani mnohdy neví, co nám mají splnit, protože lidé nejsou trpěliví, málo vytrvalí, chtějí všechno hned.
 

Bůh nám nikdy nenaloží víc, než bychom unesli a jestli si myslíme, že se nám nedaří, žijeme v neustálých představách, bludech a klamech a sami pro to nic neděláme? Nic nám nespadne do klína zadarmo. Ano, můžeme dát konkrétní rady od andělů, uvolnit bloky a zharmonizovat energii, najít příčinu karmických zátěží, odblokovat je, specialisté v oboru umí i sundat kletbu. Je to proces dlouhodobý a nesmírně energeticky náročný, mnohdy až riskantní. Ale pokud sami nezměníme způsob myšlení, protože u emocí a myšlení to začíná, vytvoříme si ty bloky znovu sami. Vždycky je třeba hledat příčinu, když se mi něco nevyplní. Ano věštba ukáže, jakým směrem se situace bude vyvíjet, ale rozhodnutí je na lidech. Za špatné rozhodnutí klientů neručím. Mohu se zabývat tím, proč věštba nevyšla a hledat příčinu. KAŽDÝ ŠTĚSTÍ STRŮJCEM SVÉHO! :-)

 

Lidé by měli terapeuty a kartáře navštívit až v momentě, když jsou sami ochotni pro sebe něco udělat. A toho si u klientů cením i já. Jinak je to ztráta jejich i vlastně mého času a energie. Vždycky je jednoduché hodit vinu na někoho jiného, ale uvědomit si vlastní chyby a začít pro to něco dělat je mnohem těžší, nýbrž účinnější. Jinak chodíme v bludném kruhu a jsme uzavřeni v bublině. Stále opakujeme stejné vzorce chování a stejné chyby, dokud se z nich neponaučíme, ale pochopíme-li, máme půl cesty životem vyhráno.

 

Co nám věštba nabízí ?

 


 

Věštbou zjistíme, na co si máme raději dávat pozor a co případně zlepšit, nebo napravit, aby se situace změnila k lepšímu, případně zvolit lepší cestu k dosažení cílů. Lidské bytí má dva pevné body, se kterými člověk nemůže nic udělat – jsou to narození a smrt. Cesta, kterou každý z nás mezi těmito dvěma úseky bude procházet, může být jak přímá, tak plná křižovatek a slepých uliček. A je jen na naší vůli, jaký způsob cesty si vybereme a kudy, popř. kam se v vydáme, nebo pro co se v danou chvíli rozhodneme? To bude totiž zásadně ovlivňovat další směr a vývoj naší budoucnosti...

 

Některé věštby jsou krátkodobé, např. denní či týdenní horoskopy, numeroskopy. Některé nám ale přináší dokonalý přehled událostí v našem životě...

Konzultace . . .