DUCHOVNÍ VZTAHY (Vztahy léčivé)

 Duchovní vztahy » jsou vztahy léčivé. V léčivém vztahu se partneři navzájem podporují, respektují se takoví, jací jsou, nesnaží se druhého měnit. Není v nich místo pro ego a pro touhu vlastnit, je tady vzájemný obdiv, úcta, respekt, uznání, soucit, empatie, láska a důvěra, jeden druhému přejí to nejlepší. Tito partneři jdou ruku v ruce duchovním rozvojem a posouvají se společně dále. V přítomnosti jeden s druhým zažívají mnoho radosti, pocitů štěstí, ale necítí se špatně nebo zoufalí a opuštění, když ten druhý není nablízku. V takovém vztahu nabízíme druhému podporu, pochopení a povzbuzení, pokud se jemu samotnému nedaří. Takového partnera neopouštíme v krizových situacích - naopak - snažíme se mu co nejvíce pomoci. Chceme pro něj to, co chce pro sebe on sám. Pomáháme mu s tím co nejvíce. Neřešíme však za něj všechny jeho problémy. I v tomto vztahu čas od času mohou vznikat nedorozumění a emoce, ale ta jsou krátkého trvání. Oba partneři jsou ochotni odpustit, je mezi nimi spojení srdcem, zranění tím druhým, pokud k němu dojde, se jich nedotýká na hluboké úrovni. Tito partneři jsou emočně nezávislí - na pocitech uznání či spokojenosti. Ani jeden nevyplňuje prázdnotu ve svém životě tím druhým, ale přidávají tomu druhému něco nového. Každý člověk, který bude naplněný láskou k sobě samému, může v tomto životě prožívat láskyplný vztah s druhou osobou.

 

V léčivých vztazích se mohou potkávat partneři z jednoho i více minulých životů. Ale nikdy zde není karmická zátěž. Duchovní vztahy jsou založeny na vzájemném porozumění a důvěře, kdy oba partneři již dosáhli určité úrovně. I v minulých životech spolu tito partneři žili spokojeně a štastně. Mohli spolu žít jako partneři, nebo jako rodič a dítě. Mají mezi sebou nezničitelné pouto z minulých inkarnací.

 

Jak najít svou spřízněnou duši ?

Chcete-li najít svou spřízněnou duši, musíte lásku postavit nad všechno ostatní, to znamená především se zbavit starých křivd a záští. Zkuste si to napsat nebo si o tom rovnou promluvit s každým, na koho jste měli vztek. A řekněte jim, že se už na ně nezlobíte." Když chcete najít spřízněnou duši na celý život, musíte především v hloubi duše věřit, že jste báječná osoba, která si zaslouží stejně báječný protějšek. Musíte se zbavit negativních předsudků o mužích a ženách, o vztazích i o sobě. Místo toho musíte uvěřit tomu, že po světě běhají aspoň nějací báječní chlapi, ženy . . . a že máte na to, přitáhnout si toho pravého. Předpokladem k nalezení spřízněné duše je pozitivní myšlení. Jedině tak se vám splní vaše přání. Někdy nemůžeme najít spřízněnou duši jen kvůli tomu, že si hned na začátku neřekneme přesně, co od vztahu očekáváme. Je tedy nutné si jasně zformulovat, co od vztahu očekáváte. Napište si vše klidně na papír a čas od času si své představy přečtěte. Mějte zdravé představy a nenechávejte se ovlivňovat nefunkčními vztahy kolem vás. Držte se svého přání najít partnera/ku za každou cenu, ale nebuďte netrpěliví a netlačte na pilu. Svá přání musíte udržovat uvolnění, nezlobte se, že se „pořád nic neděje“, stačí si jasně uvědomit, co chcete, a nenechat se zviklat. Věřte Vesmíru, on to za vás vyřeší sám . . .