Karmická zátěž

 Karmická zátěž se v našem životě projevuje řadou různých obtíží a opakováním se podobných zkušeností, jež se opakují v průběhu mnoha let. Může se jednat o jednorázovou záležitost, ale také o stále se opakující chyby. Projevuje se v podobě různě těžkých obtíží, které nás v průběhu života potkávají. Může jít například o častá zranění nebo nehody, opakující se těžkosti v partnerských vztazích, potíže v zaměstnání, ztrátu zaměstnání, nemoci a z toho vyvíjející se chronická onemocnění, rozpadnutí vztahů či manželství, ztrátu majetku, domova apod. Obsahem naší karmické zátěže jsou všechny nevyřešené a nepochopené situace z minulosti.
 

Vždy jde o zablokovanou energii ve formě strachu a potlačených emocí, kterou můžeme označit znaménkem minus, na našem energetickém účtu představuje "karmický dluh", který je třeba splatit. Všichni zúčastnění jsou k sobě až do okamžiku vyrovnání přitahováni "karmickými pouty".

Karmickou zátěž si přineseme částečně ze svého minulého života, částečně ji zdědíme po svých rodičích . . . . . a pokud neznáme souvislosti vesmírných zákonů, tak si další část karmických zátěží vytvoříme vlastním postojem v průběhu současného života. Karma je vlastně karmický dluh, spojení příčiny a následku, před kterým nikam neutečeme, nosíme je totiž v sobě, každý ten svůj. Potřebujeme pochopit princip dobra a toho se ve svém životě držet. Karmická zátěž, která je nám dána minulými životy /jako karmický trest/, je tou, kde si to má člověk projít sám a něco pochopit, nelze do ní moc zasahovat a lze jí jenom zmírnit /její dopady na náš život/. Tuto karmu lze odčinit tím, že člověk pochopí, kde dělá chybu, napraví ji a neopakuje chyby z minulosti, neubližuje, koná dobro, pomáhá druhým, duchovně se vzdělává, má pokoru. Karma se nám čistí právě při osudových zvratech. A pouze pochopením toho, co se děje – můžeme změnit a zmírnit dopady karmy na náš OSUD...

Špatná karma vzniká i tehdy, když odmítáme, co jsme si do života naplánovali - karmický životní úkol.

Karmická zátěž nám přináší blokace a zpomalení, problémy, velké potíže, vnitřní rozporuplnost, neklid, citové problémy, nesnadné prosazení se. Záleží také na našem jménu, příjmení a na datu narození, jelikož to vše tvoří náš celek.


 

Moderní vědy jakou jsou Karmalogie, karmická Kabala nebo k. Astrologie nás dovedou k ujasnění těchto souvislostí, objasní příčiny dění kolem nás, i v nás samotných či v našem okolí, a navrhne řešení ve způsobu a čase (co a kdy udělat a neudělat, s čím počkat), která nás může přivézt k vnitřnímu souladu a harmonii soužití s okolím.

 

 

Potřebujete pomoc nebo máte problém ??? 

ZDE mě můžete kontaktovat!

 


 

PROJEVY KARMICKÉ ZÁTĚŽE:

Více zde...

 

Karmický dluh . . .

Projevy karmické zátěže . . .