Modlitba na uvolnění

» karmického zapletení


 

Vracím druhým vše, co mi nepatří a co není součástí mojí karmické lekce. Z lásky a ve své snaze pomoci druhým a touze mít nad jejich životy kontrolu, jsem na svá bedra naložil jejich bolesti a smutky a tím převzal za jejich život zodpovědnost. A proto je můj život tak těžký a tělo unavené.  S respektem a láskou vracím všem jejich úděl a karmické lekce, které jsem jim z lásky a sounáležitosti k nim pomáhal nést.
 

I já si beru nazpět vše, co jsem na druhé naložil, a přijímám vše, co patří pouze mně a je mou karmickou lekcí. Uvědomuji si, že je údělem každého člověka nést si svůj osud sám. Tak to přijímám a respektuji. Uznávám a vážím si svobodné vůle každého. A tak se staň pro dobro všech zúčasněných.

 

Děkuji. Ámen…

 

 

Uvolnění karmy

Karmické vztahy