- Kabala základní principy

 Kabala je prastará věda, starý duchovní systém rozpracovaný do nejmenších detailů židovskými mudrci. Je to  tajné a mystické učení mudrců, o kterém najdeme zmínky už ve Starém zákoně, před 4.000 lety, kde popisuje i dějiny stvoření. Nese v sobě staré hluboké vědomosti zabezpečené pomocí číselných kódů a ukazuje nám, jak využívat její duchovní principy v každodenním životě. Tyto vědomosti a poznatky umí rozšifrovat jen ten, kdo má ten správný „klíč“.
 

Po teoretické stránce je jednoduchá. Po praktické je těžší. Představme si kabalu jako velký svazek klíčů. Každý klíč odemyká určité dveře. Každé dveře jsou jiné, a to co je za nimi, je také pokaždé něco jiného. Jen málo lidí dovedlo a dosud dovede pracovat s tímto schématem pro jeho složitost, a proto zůstává pro mnohé tajemstvím a neodhalen. Základní fakta o kabale jsou dost jednoduchá. Žijeme mezi dvěma světy existence. Vnější svět obyčejného světského života a tajuplný vnitřní svět myšlenek, pocitů a duchovních činností. Oba tyto světy jsou ve vztahu k nám skutečné a síly v nich působící je možné přeměňovat a převádět z jednoho do druhého, vše je se sebou propojený a na sobě navzájem závislý. Kabala znamená poznání, které pochází z duše a může nám pomoci k pochopení vlastní osobnosti. Ukáže nám naše zvolené životní a učební úlohy. Globálně se kabala opírá o studium Tóry /pět knih Mojžíšových/ a vychází z toho, že všechny vesmírné zákony lze určit podle čísel, a nic není náhodné.

KABALA také zahrnuje myšlenky o původu vesmíru, andělské hierarchii i praktickou magii. Nejdůležitějším a jedinečným kabalistickým symbolem kabaly je » strom života. Židovská víra zpočátku přijala za svůj mistrovský znak hexagram (neboli štít Davidův) a hloubka jeho uspořádání je schopna neomezeného výkladu. Později došlo k rozvinutí velice složitého schématu uspořádaného do schématu, známého jako  STROM ŽIVOTA.
 

Kabala učí o spojení příčiny a následku mezi duchovními zdroji, které se podle absolutních zákonů sjednocují do jednoho vznešeného cíle: a to je splnění karmického úkolu a programu, který nám předali naši rodiče.
 

Karmická kabala » zjišťuje veškeré příčiny toho, proč se mi v životě vůbec nedaří, proč  neustále narážím na nějaké nebo stejné překážky, proč si neustále přitahuji komplikované vztahy a partnery, proč mě neustále někdo ponižuje, proč jsem v nějaké oblasti stále jako v začarovaném kruhu, ale také možnosti – jak si přitáhnout, to co potřebuji, zdali mám sílu překonávat překážky, jestli se po mě chce, abych vytrvala v určité situaci, nebo jestli mám v životě prodělat změnu.

KABALA . . .